Käyttöveden ja lämmitysenergian hinnankorotusten vuoksi Hekankin asunnoissa käytettävän veden kustannukset nousevat vuonna 2019.

Kylmän veden hinta pysyy ennallaan tähän vuoteen verrattuna, ollen 3,20 euroa kuutiolta. Lämpimän veden hintaan tulee korotus, mikä johtuu veden lämmittämiseen kuluvan lämmitysenergian hinnan noususta. Ensi vuonna lämmin vesi maksaa 6,72 euroa per kuutio, kun kuluvana vuonna hinta on ollut 5,90 euroa per kuutio.

Vesi laskutetaan käytön mukaan kolmen kuukauden välein siten, että laskutusjaksot ovat joulukuu-helmikuu, maaliskuu-toukokuu, kesäkuu-elokuu ja syyskuu-marraskuu. Noin 20 prosentissa Hekan asunnoista vesi laskutetaan toteutuneen kulutuksen mukaan, lopuissa asunnoistamme vesi kuuluu vuokraan. Talouksissa, joissa vesi laskutetaan kulutuksen mukaan, vettä kulutetaan tyypillisesti 30–35 prosenttia muita talouksia vähemmän.

Jos talossanne ei mitata kuin joko kylmän tai lämpimän veden kulutusta, arvioidaan kulutus käyttämällä Motivan ohjeistamaa kaavaa, jossa keskimääräisestä vedenkulutuksesta 40 prosenttia muodostuu lämpimästä ja 60 prosenttia kylmästä vedestä.

Keskimäärin vettä kuluu henkeä kohden reilut 140 litraa vuorokaudessa, mutta määrä vaihtelee vedenkäyttötottumusten mukaan jopa 80–300 litran välillä. Keskimääräisellä kulutuksella vesi maksaa noin 20 euroa kuukaudessa henkeä kohden, mutta se voi olla myös puolet vähemmän, jos taloudessa käytetään vettä harkiten, tai jopa kaksi kertaa enemmän, jos vettä menee paljon. Vesimaksuunsa voi vaikuttaa siis muuttamalla vedenkäyttötottumuksiaan.

Asiasanat