Tutustu jäte- ja vesihuollon ensi vuoden kustannuksiin.

Helsingin seudun ympäristöpalvelujen (HSY) säätelemät jäte- ja vesimaksujen muutokset vaikuttavat myös Hekan jätehuollon ja käyttöveden kustannuksiin. 

Käyttöveden hintaan pieniä muutoksia

Hekan asunnoissa käytettävän kylmän veden kustannukset nousevat ensi vuonna. HSY:n säätelemä hinnankorotus on viisi senttiä kuutiolta. Jäteveden hinta nousee neljä senttiä kuutiolta. 

Kylmän veden laskutushinta on Hekassa ensi vuonna 3,32 euroa kuutiolta eli hinta nousee yhdeksän senttiä.

Lämpimän veden hinta sen sijaan laskee. Lämmin vesi maksaa ensi vuonna 6,36 euroa kuutiolta eli hinta laskee 36 senttiä kuluvan vuoden hinnasta.

Veden hintalaskelma 1.1.2021 alkaen:

  • Kylmän käyttöveden hinta 1,53 € /m³ + jäteveden hinta 1,79 € /m³ = kylmän veden laskutettava hinta 3,32 € /m³
  • + veden lämmitys 3,04 € /m³ = lämpimän veden laskutettava hinta 6,36 € /m³.

Noin neljäsosassa Hekan kohteista vesi laskutetaan toteutuneen kulutuksen mukaan, lopuissa vesi sisältyy vuokraan. Tulevaisuudessa EU-direktiivi velvoittaa huoneistokohtaiseen vedenkulutuksen mittaukseen yhä useammissa asunnoissa. Hekalla huoneistokohtaiset vesimittarit asennetaan aina uusiin ja peruskorjattaviin asuntoihin.  

Lajittelulla entistä tuntuvampi vaikutus jätehuollon kustannuksiin

HSY alentaa lajitellun jätteen tyhjennyshintoja ensi vuoden alussa. Muovipakkausten ja kartongin keräysastioiden tyhjennyshinta laskee keskimäärin 8 prosenttia, biojätteen 7,4 prosenttia sekä lasin ja metallin 7,8 prosenttia.

Lajittelemattoman jätteen eli sekajäteastioiden tyhjennyshinnat puolestaan nousevat keskimäärin 10 prosenttia. 

HSY:n tavoitteena on kannustaa asukkaita lajittelemaan jätteensä siten, että pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen kotitalousjätteen kierrätysaste nousee 60 prosenttiin. Tällä hetkellä kotitaloudet kierrättävät jätteistään 46 prosenttia. 

Mitä paremmin asukkaat lajittelevat, sitä edullisemmaksi jätehuolto kiinteistölle tulee.