Aluetoimiston tietoon on tullut, että asukkaiden posteja on jaettu väärin. 

 

Aluetoimisto on selvittänyt asiaa sekä Helsingin kaupungin rakennusvalvonnan, että Uudenmaan maistraatin kanssa. 

Selvityksen perusteella rakennusvalvonnan rakennustunnukset eivät kohtaa maistraatin tietojen kanssa. 

Olemme toimittaneet kumpaankin virastoon selvityksiä, jotta asia saadaan korjattua. 

Tämänhetkisin tiedoin asian korjaaminen ei vaadi asukkailta toimia. Pyydämme kuitenkin tarkkaavaisuuteen jaetun postin osalta. 

Pahoittelemme asiasta asukkaille aiheutunutta vaivaa ja vahinkoa.