Helsingin kaupungin asunnot Oy:n (Heka) vuokrat ovat vuonna 2019 keskimäärin 0,66 prosenttia tämän vuoden vuokria korkeammat. Keskivuokra kuitenkin laskee tai pysyy lähes ennallaan yli puolessa Hekan kohteista.

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n (Heka) vuokrat ovat vuonna 2019 keskimäärin 0,66 prosenttia tämän vuoden vuokria korkeammat. Keskivuokra Hekan asunnoissa on ensi vuonna 11,69 euroa kuukaudessa neliömetriltä, kun kuluvana vuonna keskivuokra on ollut 11,61 euroa. Hekan alueelliset keskivuokrat ovat ensi vuonna 10,98–12,99 euroa kuukaudessa neliömetriltä. Uuden vuokrantasausmallin ansiosta keskivuokra laskee tai pysyy lähes ennallaan yli puolessa Hekan kohteista.

Keskivuokra laskee tuntuvasti kymmenissä kohteissa, korotukset pääosin maltillisia

Hekalla on kaikkiaan 481 kohdetta ja lähes 49 000 asuntoa. Näistä 216 kohteessa keskivuokra laskee. Tuntuva, yli viiden prosentin lasku tulee 54 kohteen keskivuokraan. Suurimmat, 6–7 prosentin, vuokranalennukset tulevat 20 Hekan kohteen keskivuokraan. 39 kohteessa keskivuokra pysyy lähes ennallaan eli vuokran muutos on välillä +0,5 ja -0,5 prosenttia. 

Keskivuokra nousee 226:ssa Hekan kohteessa. Yli viiden prosentin vuokrannousu on kuitenkin tulossa vain 85 kohteeseen. Suurimmat vuokrankorotukset kohdistuvat juuri peruskorjauksesta valmistuneisiin kohteisiin, joissa asumisen taso on parantunut merkittävästi. Tällainen 8–10 prosentin vuokrankorotus on luvassa kolmeen Hekan kohteeseen.  

Hekan hallitus vahvisti ensi vuoden vuokrat kokouksessaan 2.10.2018. Asukkaat saavat kirjeitse tiedon ensi vuoden vuokrastaan lokakuun loppuun mennessä.

Hekalla asutaan jatkossakin keskimääräistä vuokratasoa edullisemmin

Vuoden 2019 vuokrat ovat ensimmäiset Hekan uudella vuokrantasausmallilla määritellyt vuokrat. Vuokrat tasataan alueittain ja kohteittain aiempaa tasapuolisemmin ja ymmärrettävämmin. Kukin kohde saa ominaisuuksiensa mukaan pisteitä suhteessa toisiin alueella sijaitseviin Hekan kohteisiin. Vuokrantasausta tehdään kahdessa vaiheessa: jaettaessa vuosittaiset kustannukset alueellisiksi keskivuokriksi ja jaettaessa alueellisia keskivuokria kohteiden keskivuokriksi. Uusi vuokrantasausmalli ei sinällään vaikuta keskivuokran määrään. Vuokria on jo aiemminkin tasattu, mutta Hekassa ei ole ollut yhdenmukaista tapaa vuokrien tasaamiseen. 

Hekan vuokrataso säilyy pysyvästi kohtuullisena ja keskimääräistä vuokratasoa selvästi matalampana. KTI:n vuokratilastojen mukaan Hekan vuokrat ovat 31–41 prosenttia muiden vuokranantajien vuokria matalammat. Hekan tavoitteena on, että pitkällä aikavälillä alueellisten vuokrien ero aluekohtaiseen vertailuvuokraan asettuu samalle tasolle riippumatta siitä, missä päin Helsinkiä asuu.

Hekan kokonaisvuokra määräytyy jatkossakin omakustannusperiaatteella. Asukkailta peritään vuokrana ne kustannukset, jotka tarvitaan kattamaan kiinteistöjen pääomakulut sekä kiinteistöhuollon ja hallinnon menot.
 

Hekan keskivuokrien muutos vuoden 2018 vuokriin nähden
Keskivuokran muutoksen määrä Hekan kohteissa.

Hekan keskivuokrat 2019 kohteittain aakkosjärjestyksessä (pdf)

Hekan keskivuokrat 2019 alueyhtiöittäin, kohteittain aakkosjärjestyksessä (pdf)