Keltakantiset muovipakkausten keräysastiat löytyvät nyt miltei kaikilta jätepisteiltämme. Muovipakkausten keräys aloitettiin vaiheittain, viime vuonna jätteiden pinta- ja putkikeräysjärjestelmissä ja tänä kesänä se laajeni syväkeräysjärjestelmiin.

Asukkaat ovat olleet uudelle jäteastialle valmiita, sillä tammi-heinäkuun aikana kerättiin 326 tuhatta kiloa muovipakkausjätettä. Se on yli 55 tuhatta kiloa enemmän kuin koko viime vuonna. Lajitteluaktiivisuus ei suoranaisesti vaikuta jätteiden kokonaismäärään, mutta se vaikuttaa suoraan jätehuollon kustannuksiin. Sekajäte on jätteistä kalleinta, ja sitä vähentämällä voidaan saada aikaan tuntuvia säästöjä.

Lajitteluastetta varaa parantaa

Vaikka muovipakkausten keräys on lähtenyt hienosti käyntiin, on lajitteluaktiivisuutta vielä varaa parantaa.

Pääkaupunkiseudun sekajätteen koostumus vuonna 2018.
Lähde: HSY

Helsingin seudun ympäristöpalvelujen (HSY) viime vuonna teettämän selvityksen mukaan pääkaupunkiseudulla kerättyyn sekajätteeseen päätyy jopa 76 prosenttia sellaista jätettä, joka olisi ollut lajiteltavissa kierrätykseen eli uudelleenhyödynnettävissä raaka-aineena. Eniten parannettavaa on biojätteen lajittelussa.

– HSY:n tavoite on, että vuoteen 2025 mennessä sekajätteen osuus kaikesta kertyvästä jätteestä on 40 prosenttia. Hekassa prosenttiosuus oli viime vuonna 78, joten tehostamisen varaa todella on, muistuttaa Hekan ympäristöasiantuntija Marika Nyyssönen.

Vaihtelevat lajittelukäytännöt luovat haastetta

Lajitteluaktiivisuudessa on kohdekohtaisia eroja, mikä aiheuttaa jätehuollollisia haasteita. Optimaalinen määrä jäteastioita sekä niiden sopiva tyhjennysrytmi ovat jatkuvan seurannan alla.

– Ei ole helppoa ennustaa, miten kussakin kohteessa esimerkiksi muovipakkausten lajittelu lähtee liikkeelle. Osassa kohteista asukkaat ottivat muovipakkausten keräyksen haltuun niin nopeasti, että muovipakkaukset alkoivat tulvia yli astioista. Jätehuollon kehittäminen onkin pitkäjänteistä työtä ja vaatii jatkuvaa seurantaa ja kehittämistä, Nyyssönen kertoo.

Lue lisää:
Pääkaupunkiseudun sekajätteen koostumus 2018