Hekalla on käyttökatkoja kiireettömien vikailmoitusten jättämisessä sekä autopaikkojen ja saunavuorojen varaamisessa. Myös avaintenluovutuksissa on parin päivän tauko. Pahoittelemme käyttökatkoista asukkaillemme mahdollisesti koituvaa häiriötä. 

Tauko avainten luovutuksissa asukkaille

Uusia avaimia ei luovuteta asukkaille perjantaina 21.5. ja maanantaina 24.5.

Kiireettömiä vikailmoituksia ei voi jättää ma 24.5. klo 15 – ti 25.5. klo 10

Verkkosivuillamme ja puhelimitse ei voi jättää kiireettömiä vikailmoituksia ajanjaksolla maanantai 24.5. klo 15 – tiistai 25.5. klo 10. Suosittelemme välttämään kiireettömien vikailmoitusten jättämistä myös käyttökatkoa edeltävinä päivinä.  

Kiireellistä korjausta vaativista vioista voi käyttökatkonkin aikana ilmoittaa tavalliseen tapaan puhelimitse vikailmoitusnumeroon ja toimistoajan ulkopuolella päivystysnumeroomme

Autopaikkojen ja saunavuorojen varaamisessa tauko

Autopaikkoja ja saunavuoroja ei voi varata maanantaina 24.5. 

Uuden asiakkuudenhallintajärjestelmän käyttöönotto alkaa vaiheittain

Edellä mainituissa palveluissa olevat poikkeukset johtuvat Hekalla käynnissä olevasta vuokraustoiminnan ja asiakkuudenhallinnan järjestelmänvaihdosta. 

Hekan vuokralaisten sähköinen asiointi helpottuu merkittävästi uuden järjestelmän myötä. Se otetaan käyttöön vaiheittain tänä vuonna ja ensi vuoden alussa. Alkuvuodesta 2022 käyttöön otettavassa uudessa asiointipalvelussa asukas voi muun muassa hoitaa sopimusasioitaan ja jättää huoltopyyntöjä suoraan yhden verkkopohjaisen ja mobiilisti toimivan käyttöliittymän kautta. Asukkaat pääsevät myös esimerkiksi tarkastelemaan vuokranmaksunsa tilannetta, ja asukkaiden ja asiakaspalvelun välinen yhteydenpito helpottuu.