1.5.2019 alkaen asunnonvaihdoissa tarvittavaa isännöitsijänlausuntoa ei hankita vielä hakuvaiheessa, vaan vasta silloin kun asunnonvaihto näyttää toteutuvan. Myös lausunnon nimi muuttuu: jatkossa lausunto on nimeltään lausunto asunnonvaihtoa varten.

Heka ja Hekan asunnot välittävä Helsingin kaupungin asuntopalvelut kokeilivat joulu-huhtikuun aikana uutta käytäntöä liittyen asunnonvaihtoon vaadittaviin isännöitsijälausuntoihin. Kokeilusta saatiin hyvää palautetta sekä Hekan asukkailta että työntekijöiltä, joten kokeilu päätettiin muuttaa pysyväksi toimintatavaksi.

Aiemmin vaihtoa hakevilla piti jo hakuvaiheessa olla haettuna isännöitsijänlausunto Heka-alueyhtiöstään. Lausuntoja haettiin paljon ja osa turhaan, sillä asunnonvaihtoja ei voida toteuttaa yhtä paljon kuin hakijoita on.

Jatkossa lausunto asunnonvaihtoa varten tilataan vasta sen jälkeen, kun asunnonvaihto näyttää toteutuvan. Ohjeet lausunnon tilaamiseen lähetetään alustavan asuntotarjouksen mukana. Näin toimitaan riippumatta siitä, onko kyseessä keskinäinen vaihto, vaihto uudiskohteeseen vai vaihto vapautuvaan asuntoon.

Hekan sisäinen asunnonvaihto

Hekan sisäinen asunnon vaihtaminen on mahdollista hakemalla vapautuvaa tai uutta asuntoa Stadin asuntojen kautta tai etsimällä asunnonvaihtopörssin kautta vaihtokumppania keskinäistä asunnonvaihtoa varten. Jos vaihtokumppani löytyy, hakemus vaihdon hyväksymisestä toimitetaan Helsingin kaupungin asuntopalveluille eli Stadin asunnoille.

Lausunnon asunnonvaihtoa varten on oltava vaihtoa puoltava, jotta vaihto olisi mahdollinen. Asukkaalla ei saa olla maksamattomia vuokria tai muuta velkaa Hekalle eikä viimeisen vuoden aikana saatua kirjallista varoitusta. Asukkaan pitää myös olla asunut nykyisessä Heka-asunnossaan vähintään vuoden. Lisäksi asunnon kunnossa ei saa olla huomautettavaa. Oman asunnon kunnon tarkastamisen apuna kannattaa käyttää asunnon tarkistuslistaa Hekan asukkaille.

Lausunto asunnonvaihtoa varten haetaan alustavan asuntotarjouksen saamisen jälkeen

Jatkossa asukkaiden keskinäistä vaihtoa haettaessa lausunnon tilaamiseen ryhdytään vasta sen jälkeen, kun vaihdon hyväksymistä on haettu asuntopalveluilta. Asuntopalvelut tarkastavat keskinäistä vaihtoa hakevien asukkaiden osalta Heka-alueyhtiöstä, että vaihdon hyväksymisen kannalta olennaiset asumisaikaan, velka-asioihin ja varoituksiin liittyvät kriteerit täyttyvät. Sen jälkeen keskinäistä vaihtoa hakeneisiin ollaan yhteydessä, jotta he tilaisivat asunnontarkastukset alueyhtiöstään. Lausunto asunnonvaihtoa varten tilataan verkkolinkin kautta, jonka asuntopalvelut lähettää alustavan asuntotarjouksen mukana.

Jos asukas on hakenut asunnonvaihtoa vapautuvaan Heka-asuntoon tai uudiskohteeseen, isännöitsijänlausunto hankitaan hakemuksen liitteeksi vasta sen jälkeen, kun hakija on saanut alustavan tarjouksen vaihtoasunnosta. Asuntopalvelut toimittaa lausunnon tilauslinkin alustavan asuntotarjouksen mukana. Myös näissä vaihtotyypeissä tarkastetaan lausunnon tilaamisen ja tekemisen yhteydessä, että vaihdon edellytykset täyttyvät. 

Asuntotarkastus tehdään muutaman päivän kuluessa

Alustavan tarjouksen saamisen jälkeen sekä tarjouksen saaneen asukkaan että Hekan henkilökunnan pitää toimia ripeästi. Asukkaan pitää tilata lausunto viipymättä tarjouksen tulemisen jälkeen. Hekan pitää tehdä asunnontarkastus ja varsinainen lausunto pikaisesti, jotta valmis lausunto voidaan toimittaa asuntopalveluille kolmen arkipäivän sisällä tarjouksen saapumisesta. Tarkastuksen tekemiseen sekä lausunnon kirjoittamiseen ja eteenpäin toimittamiseen kuluu yleensä useampi työpäivä.

Jos asuntotarkastuksissa huomataan, että asunnon kunnossa on merkittävästi huomautettavaa, lausuntoa asunnonvaihtoa varten ei voida tehdä puoltavana. Se johtaa siihen, että asunnonvaihto ei onnistu. Siksi on tärkeää, että asukas pyrkisi itse hoitamaan mahdolliset asumisen aikana aiheuttamansa viat tai puutteet asunnossa kuntoon ennen tarkastusta.

Lausunto asunnonvaihtoa varten hankitaan alueyhtiöstä

Lausunto hankitaan omasta Heka-alueyhtiöstä. Lausuntoa ei voi uuden käytännön myötä tilata ennen alustavan asuntotarjouksen saamista, vaan tilaus tehdään alustavassa asuntotarjouksessa olevan linkin kautta. Jos asiointi internetin kautta ei onnistu, lausunnon voi alustavan asuntotarjouksen saavuttua tilata vaihtoehtoisesti puhelimitse tai asioimalla paikan päällä omassa Heka-alueyhtiössä. Lausunto maksaa 45 euroa ja lausunto laskutetaan, vaikka se ei olisi puoltava.

Jos sinulla on jo voimassa oleva puoltava isännöitsijälausunto, se on voimassa vuoden ajan lausunnon antamisesta.