48 000 Helsingin kaupungin ara-vuokra-asuntoa omistavan Helsingin kaupungin asunnot Oy:n (Heka) vuokrat ovat vuonna 2018 keskimäärin 1,04 prosenttia tämän vuoden vuokria korkeammat.

Keskivuokra Hekan asunnoissa on ensi vuonna näin ollen 11,61 euroa kuukaudessa neliömetriltä, kun kuluvana vuonna keskivuokra on ollut 11,49 euroa. Hekan hallitus vahvisti ensi vuoden vuokrat kokouksessaan 10.10.2017.

Vuokrankorotus on hyvin maltillinen, vaikka asumisen kulut ovat kasvamassa. Muun muassa kiinteistövero, veden ja energian hinta sekä tontinvuokrat nousevat. Lisäksi ikääntyvän kiinteistökannan korjauksia on jatkossakin tulossa paljon, joten korjauksiin käytettävä summa on merkittävä.

Vuokrankorotukset vaihtelevat alueittain. Pienin vuokrankorotus on Vuosaaressa, jossa korotus on 0,51 prosenttia. Suurin vuokrankorotus, 2,28 prosenttia, on tulossa Heka-Myllypuron alueelle.

Vuokrat määritetään omakustannusperiaatteella

Hekan kokonaisvuokra määräytyy omakustannusperiaatteella. Asukkailta peritään vuokrana ne kustannukset, jotka tarvitaan kattamaan kiinteistöjen pääomakulut sekä kiinteistöhuollon ja hallinnon menot. Kokonaisvuokrasta karkeasti puolet on pääomavuokraa eli pääosin kiinteistöjen lainakannan korkoja ja lyhennyksiä sekä tontinvuokraa. Toisen puolikkaan muodostaa hoitovuokra, joka koostuu isännöinnin, huollon ja siivouksen kustannuksista, hoitokorjauksista ja lämmityksestä sekä vesi- ja jätehuollosta.

Hekassa pääomavuokrat tasataan koko kannassa. Tasauksen määrään vaikuttavat Helsingin sisäiset, alueiden sijaintiin vaikuttavat kalleusalueet. Tasaus pitää talojen suurten korjausten vaikutukset vuokriin kohtuullisina.

Vuokrantarkistusilmoitukset toimitetaan asukkaille lokakuun loppuun mennessä. Vuokranmaksutositteet vuodelle 2017 lähetetään viimeistään joulukuussa.