Hekan ympäristötyö on koottu yhteisen sateenvarjon alle, kun sitouduimme alkuvuodesta Ekokompassi-ympäristöjärjestelmään.

Ympäristötyö näkyy asukkaillemme muun muassa muovipakkausten keräyksen roimana lisääntymisenä. Kyse on kuitenkin ennen kaikkea toimintamme jatkuvasta kehittämisestä. 

Asuminen on yksi suurimmista yksittäisen ihmisen ympäristövaikutuksia tuottavista tekijöistä. Kasvihuonekaasupäästöjä ja muita ympäristövaikutuksia syntyy sekä kiinteistöjen rakentamisesta että niiden ylläpidosta ja itse asumisesta. Ekokompassin avulla vähennämme suunnitelmallisesti omasta sekä asukkaidemme ja yhteistyökumppaniemme toiminnasta aiheutuvia ympäristövaikutuksia.  

- Suomen suurimpana vuokra-asunto-omistajana meillä on velvollisuus kantaa vastuuta ympäristöstä. Siksi olemme sitoutuneet tavoitteelliseen työhön asuntojemme ja toimintamme ympäristövaikutusten pienentämiseksi. Ekokompassi tukee meitä tässä tärkeässä työssä, kertoo Hekan toimitusjohtaja Jaana Närö.  

Ympäristötyö näkyy jo sekajätemäärän ja jätehuollon kustannusten pienenemisenä 

Kuluvan vuoden aikana ympäristötyömme on painottunut jätehuollon kehittämiseen. Jätehuollon teemavuoden aikana on muun muassa lisätty muovipakkausten keräystä merkittävästi: muovipakkauksia kerärään lokakuun lopussa jo yli 70 prosentissa Hekan kohteista, ja määrä kasvaa edelleen. Jäteastioiden määriä ja tyhjennysvälejä järkeistämällä on saatu jätehuollon kustannukset hienoiseen laskuun. Jätehuollosta ja erityisesti jätteiden lajittelusta on viestitty asukkaille läpi vuoden esimerkiksi asukaslehti Himassa ja asukastapahtumissa. Hekalta kerätyn sekajätteen laskennallinen määrä on vähentynyt 425 000 kiloa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan (tammi-syyskuu) nähden, vaikka asukasmäärä on kasvanut. 

Ympäristötyömme etenee ympäristöohjelmaamme määriteltyjen kymmenien konkreettisten toimenpiteiden kautta.  

- Kehitämme jätehuoltoamme innovatiivisella otteella ja suunnittelemme uutta konseptia, jolla osallistamme asukkaitamme entistä tiiviimmin mukaan ympäristötyöhön. Testaamme parhaillaan ympäristöluokituksen käyttöä rakennushankkeissa yhdessä kaupungin asuntotuotannon (ATT) kanssa. Panostamme myös ympäristöystävällisiin vaihtoehtoihin hankinnoissamme: kaikki kilpailutetut hankintamme sisältävät ympäristökriteerejä vuoteen 2020 mennessä, Hekan ympäristöasiantuntija Marika Nyyssönen luettelee esimerkkejä. 

Hekan ympäristötyölle myönnettiin ulkoisen auditoinnin jälkeen Ekokompassi-sertifikaatti 31.10.2018. Ekokompassi perustuu vastaaviin pohjoismaisiin ympäristöjärjestelmiin sekä kansainvälisiin ympäristöjohtamisen standardeihin kuten ISO 14001 ja EMAS. Sertifikaatti kertoo sitoutumisesta ympäristötyön jatkuvaan parantamiseen ja Ekokompassin 10 kriteerin noudattamiseen. Lisätietoa Ekokompassi-järjestelmästä voi lukea osoitteesta www.ekokompassi.fi.