Hekan yhtiörakenne muuttuu emoyhtiön ja viiden alueyhtiön konsernista yhden yhtiön malliin 31.12.2019. Alueyhtiöt, eli alueellisesti toimivat mm. isännöinnistä, huollosta ja asiakaspalvelusta vastaavat yhtiöt, fuusioidaan osaksi Helsingin kaupungin asunnot Oy:tä. Muutos selkeyttää ja yksinkertaistaa Hekan hallintoa.

Uusi organisaatio tulee voimaan 1.1.2020 alkaen. Fuusiosta päätti Hekan hallitus kokouksessaan 7. toukokuuta.

Fuusiolla ei ole vaikutusta Hekan palveluihin; palvelutaso säilyy ennallaan. Hekalla on jatkossakin viisi aluetoimistoa, joissa asukkaita palvellaan kuten ennenkin. Hekan pääkonttori pysyy Viipurinkadulla.

Muutoksella ei ole suurta vaikusta myöskään henkilöstöön: sen myötä työntekijöitä ei irtisanota tai lomauteta eikä se vaikuta suoraan työtehtäviin. Kaikkien työntekijöiden työnantajaksi tulee fuusion myötä Helsingin kaupungin asunnot Oy.

Vuokralaisneuvottelukunta puolsi fuusiota

Ennen fuusiopäätöstä Hekan kaikkien asukkaiden edustajana toimivalta vuokralaisneuvottelukunnalta pyydettiin lausunto Hekan yhtiörakenteen kehittämisestä. Lausunnossaan vuokralaisneuvottelukunta suhtautui myönteisesti fuusion tekemiseen, kunhan asukasdemokratia ei sen johdosta heikkene ja alueellinen palvelutaso säilyy.