Vuosi 2018 oli Hekassa monella tapaa merkittävä. Vuosi aloitettiin uudistuneella organisaatiolla, kun 21 aiemmin toiminutta alueyhtiötä sulautuivat viiteen. Toinen iso asia on viime vuonna laadittu vuokrantasausmalli, joka tuli voimaan vuoden 2019 alusta. Uudessa vuokrantasausmallissa huomioidaan kohteiden käyttöarvo aiempaa paremmin. Uusi malli on aiempaa oikeudenmukaisempi ja läpinäkyvämpi.