Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka) on päättänyt ottavansa käyttöön nykyistä malliaan tasapuolisemman ja läpinäkyvämmän tavan määrittää ja tasata vuokransa alueittain ja kohteittain. Malli pohjautuu jatkossakin omakustannusvuokriin, mutta vuokran määrä perustuu tulevina vuosina nykyistä paremmin kunkin kohteen käyttöarvoon. Uusi määritystapa ei sinällään vaikuta Hekan keskivuokran määrään.

Uutta mallia on valmisteltu yhdessä asukkaiden edustajien kanssa ja esitelty laajasti Hekan asukasaktiiveille syksyn aikana. Päätöksen mallin käyttöönotosta teki Hekan halitus kokouksessaan 12.12.2017.

Nykyään Hekan asukkaan vuokra keskeisesti sijaitsevissa taloissa saattaa olla puoletkin alueen yleisestä vuokratasosta. Syrjemmässä sijaitsevissa Hekan taloissa vuokrat ovat vain hieman alueen yleistä vuokratasoa alempia. Uuden mallin tavoitteena on, että Hekan vuokrat jakautuisivat tasapuolisemmin alueille ja vuokra olisi suhteessa saman verran edullisempi verrattuna yleiseen vuokratasoon riippumatta siitä, missä päin Helsinkiä asuu.

Jotta tämä olisi mahdollista, Hekan vuokrien tasaus toteutetaan jatkossa omakustanteista kokonaisvuokraa tasaamalla. Aiemmin vuokrat ovat määräytyneet omakustanteisista pääoma- ja hoitovuokrista, joita on tasattu erikseen ja alueittain hieman erilaisista lähtökohdista käsin. Vuokrat perustuvat tulevaisuudessa aiempaa tarkemmin asuntojen käyttöarvoon; asuntojen sijainti, varustetaso ja kunto vaikuttavat vuokraan nykyistä enemmän.

Vuokria määritettäessä kohteet saavat pisteitä ominaisuuksiensa mukaan ja vuokran määrä seuraa pisteitä. Hekan tuleva vuokranmääritys- ja tasausmalli perustuu omakustannusperiaatteeseen sekä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn vuonna 2017 julkaisemaan vuokranmääritysohjeeseen. ARA on tutustunut Hekan uuteen tasausmalliluonnokseen ja todennut sen olevan voimassa olevan lainsäädännön sekä ARAn vuokranmääritysohjeen mukainen. ARA pitää hyvänä, että uusi tasausmalli edistää objektiivisia, läpinäkyviä ja ymmärrettäviä tasausperiaatteita.

Vuoden 2018 vuokrat määritettiin vielä vanhalla mallilla. Uutta vuokranmääritysmallia käytetään ensimmäistä kertaa vuoden 2019 vuokria määritettäessä, keväällä 2018. Mallin käyttöönotto tehdään suunnitelmallisesti ja hallitusti eikä suuria kertakorotuksia tehdä.