Järjestyssäännöissä määritellään asumisen pelisäännöt Hekan taloissa. Ne on laadittu asukkaiden viihtyvyyden ja turvallisuuden ylläpitämiseksi. Järjestyssääntöjen uudistamista on vuoden 2021 aikana valmistellut työryhmä, jossa mukana on ollut sekä Hekan että asukkaiden edustajia. 

Hekan hallitus hyväksyi järjestyssäännöt kokouksessaan 6.10.2021. Uudet järjestyssäännöt tulevat voimaan 1.1.2022.

Merkittävimmät järjestyssääntöihin tehdyt muutokset koskevat tupakointia, johon tulee lisää rajoituksia. Tupakointi on 1.1.2022 lähtien kielletty yhteisten sisätilojen lisäksi yhteisillä parvekkeilla, luhtikäytävillä sekä kiinteistön piha-alueella tai tontilla ja pysäköintitontin alueella. Piha-alueella tai tontilla saa tupakoida vain Hekan erikseen osoittamalla tupakointipaikalla. Mahdollinen tupakointipaikka voi olla esimerkiksi ulkotiloihin tarkoitettu seisova tuhka-astia. Tupakointikiellosta ja tupakointipaikasta kerrotaan kylteillä asukkaille ja asukkaiden vieraille.

Lisäksi järjestyssääntöihin on tehty muita pienempiä täsmennyksiä, muokkauksia ja lisäyksiä.

Järjestyssäännöt jaetaan jokaiseen kotiin loppuvuodesta

Uudet järjestyssäännöt jaetaan jokaiseen Hekan asuntoon ja talojen ilmoitustauluille joulukuussa. Järjestyssäännöt ja niihin tehdyt muutokset ovat loppuvuoden aikana kattavasti esillä Hekan viestinnässä, esimerkiksi Hima-lehdessä ja sosiaalisen median kanavissamme.