Hekan kohteiden kiinteistösähkön, kaukolämmön ja veden kulutustiedot on sisällytetty Helsingin älykkäällä 3D-kaupunkitietomallilla toteutettuun Energia- ja ilmastoatlakseen.

Energia- ja ilmastoatlas tarjoaa avoimen datan tietoja rakennusten energiankulutuksesta ja energiansäästön mahdollisuuksista. Siinä on tietoja muun muassa kiinteistöjen lämmitystavoista, tehdyistä peruskorjauksista ja energiatodistuksista.

Atlaksen lukuja hyödyntämällä voi verrata kiinteistön kulutusta muiden vastaavan ikäluokan rakennusten kulutuksiin. Atlakseen sisältyy VTT:n arvioima rakennusten laskennallinen energiankulutus. VTT on laskenut Merihaan alueelle myös tyypillisempien energiansäästötoimien tehokkuuden sekä näiden kustannusarviot. Atlaksesta löytyy myös rakennuskohtainen aurinkoenergiapotentiaali.

Atlaksen avulla energiatietoja voi tarkastella koko kaupungin laajuudelta, mutta myös yksittäisten kohteiden tietojen tutkiminen on mahdollista. 

Energia- ja ilmastoatlas on uusi työkalu ilmastonmuutoksen hillintään ja energiatehokkuuden parantamiseen. Se on väline kaupunkisuunnittelun ja päätöksenteon tueksi, kun arvioidaan, mille alueille ja minkä tyyppisiin energiatehokkuutta edistäviin toimiin kaupungin voimavaroja kannattaa suunnata. 

Atlaksen pohjana on koko Helsingin kattava 3D-kaupunkitietomalli, jonne lisättiin energia-aiheisia aineistoja. Helsingin kaupungilla on käytössä kaksi uusimpiin mittaus-, mallinnus- ja tietomallimenetelmiin perustuvaa 3D-kaupunkimallia: älykkään semanttinen kaupunkitietomalli ja visuaalisesti korkeatasoinen kolmioverkkomalli. Helsinki hyödyntää ensimmäisenä kaupunkina maailmassa yhtäaikaisesti molempia 3D-kaupunkimalleja. Ne ovat käytettävissä avoimena datana.

Monikäyttöisten mallien avulla voidaan laskea ja visualisoida kaupunkianalyysejä esimerkiksi vaihtoehtoisten energianlähteiden käytön mahdollisuuksista, kasvihuonekaasupäästöistä sekä liikenteen ympäristövaikutuksista. Malleja voidaan soveltaa myös elinkeinoelämän, matkailun, navigaation, pelastustoimen, televerkkojen rakentamisen sekä kiinteistöhallinnan ja aluesuunnittelun tarpeisiin.

Tutustu Energia- ja ilmastoatlakseen 

Tutustu 3D-kaupunkitietomalliin 


Hekan kohteiden vedenkulutustietoja ja monia muita ominaisuuksia voi tarkastella verkkosivujemme kiinteistösivulla