Hekan keskivuokra vuonna 2023 on 4 prosenttia korkeampi kuin tämän vuoden keskivuokra. Keskivuokra Hekan tavallisissa asunnoissa on ensi vuonna 12,60 euroa kuukaudessa neliömetriltä, kun kuluvana vuonna keskivuokra on 12,10 euroa.

Hekan alueelliset keskivuokrat ovat ensi vuonna 11,72–14,25 euroa kuukaudessa neliömetriltä.

Vuokrankorotusten pääasiallisena syynä on rahoitus-, lämmitys- ja korjauskustannusten voimakas kasvu. Myös yleinen kustannuskehitys sekä korjausten määrän kasvu vaikuttavat vuokria korottavasti. Vuokrankorotus ei kuitenkaan riitä kattamaan kohonneita kustannuksia, vaan vuonna 2023 käytetään merkittävä määrä aikaisemmilta vuosilta kertyneitä ylijäämiä.

Hekan vuokrankorotukset ovat viime vuosina olleet varsin maltillisia, keskimäärin vain noin 1,5 prosenttia vuodessa.

Hekan hallitus vahvisti vuoden 2023 vuokrat kokouksessaan 18.10.2022. Asukkaat saavat kirjeitse tiedon ensi vuoden vuokrastaan lokakuun loppuun mennessä.

Hekan vuokra määritetään omakustannusperiaatteella

Hekan kokonaisvuokra määräytyy omakustannusperiaatteella eli perimme asunnoistamme vuokraa vain sen verran kuin niiden rakentaminen, korjaaminen, ylläpito ja hallinnointi maksaa.

Omakustannusperiaatteella määräytyvät Hekan kokonaiskustannukset tasataan ensin alueellisiksi keskivuokriksi ja sitten kohdekohtaisiksi keskivuokriksi kohteiden sijainnin, kunnon, rakennustyypin sekä varuste- ja laatutason mukaiseen käyttöarvoon pohjautuen. 

Hekan vuokrataso on Helsingin keskimääräistä vuokratasoa selvästi alhaisempi. Tällä hetkellä Hekan keskivuokra on noin 44 prosenttia alhaisempi kuin vapaarahoitteisten asuntojen keskivuokra Helsingissä.