Helsingin kaupungin asunnot Oy:n (Heka) vuokrat ovat vuonna 2021 keskimäärin 1,4 prosenttia tämän vuoden vuokria korkeammat. Keskivuokra Hekan asunnoissa on ensi vuonna 12,00 euroa kuukaudessa neliömetriltä, kun kuluvana vuonna keskivuokra on ollut 11,83 euroa.

Hekan alueelliset keskivuokrat ovat ensi vuonna 11,22–13,55 euroa kuukaudessa neliömetriltä. Keskivuokra pysyy melkein ennallaan lähes 200:ssa Hekan kohteessa. 

Vuokrankorotusten syynä on yleinen kustannuskehitys sekä korjausten määrän kasvu. 

Vuokrankorotukset pääosin maltillisia 

Hekalla on ensi vuonna yhteensä kaikkiaan 505 vuokranmäärityskohdetta ja noin 50 000 asuntoa. Nykyisistä kohteista 197:ssä keskivuokra pysyy lähes ennallaan eli vuokran nousu on korkeintaan 0,5 prosenttia.  

Yli puolen prosentin korotus vuokraan on tulossa 303:een Hekan kohteeseen. Vuokran nousu on kuitenkin enimmäkseen maltillista, sillä tyypillisin vuokrankorotus on 1–2 prosenttia. Yli neljän prosentin korotus tulee vain kolmen kohteen vuokraan. 

Suurimmat, yli 8 prosentin vuokrankorotukset kohdistuvat kahteen kohteeseen, joiden peruskorjaukset valmistuvat ensi vuonna. Niissä asumisen taso parantuu merkittävästi.  

Hekan hallitus vahvisti ensi vuoden vuokrat kokouksessaan 7.10.2020. Asukkaat saavat kirjeitse tiedon ensi vuoden vuokrastaan lokakuun loppuun mennessä. 

Kaaviokuva Hekan vuokrankorotuksista vuodelle 2021.
Vuokran nousu Hekan kohteissa: yli 10 % yhdessä kohteessa, mikä on 1,2 % Hekan kohteista. 8-9 %:n nousu tulee yhden kohteen vuokraan, samoin 4-5 %:n nousu. 3-4 % 27 kohteeseen eli 5,4 %:iin Hekan kohteista. 66:ssa Hekan kohteessa eli 13,2 %:ssa vuokra nousee 2-3 %. 1-2 %: 108 kohteeseen, eli 21,6 %:iin Hekan kohteista. 0,5-1 % 99 kohteessa eli 19,8 %:ssa kohteista. Vuokra pysyy samana tai nousee korkeintaan puoli prosenttia 197 kohteessa eli 39,4 %:ssa Hekan kohteita 

Hekan vuokra määritetään omakustannusperiaatteella 

Hekan kokonaisvuokra määräytyy omakustannusperiaatteella eli asukkailta peritään vuokrana ne kustannukset, jotka tarvitaan kattamaan kiinteistöjen pääomakulut sekä kiinteistöhuollon, korjausten ja hallinnon menot. 

Omakustannusperiaatteella määräytyvät Hekan kokonaiskustannukset tasataan ensin alueellisiksi keskivuokriksi ja sitten kohdekohtaisiksi keskivuokriksi kohteiden sijainnin, kunnon, rakennustyypin sekä varuste- ja laatutason mukaiseen käyttöarvoon pohjautuen. 

Hekan vuokrataso säilyy pysyvästi kohtuullisena ja on yhä keskimääräistä vuokratasoa selvästi matalampi.

Hekan vuoden 2021 vuokrat alueittain ja kohteittain (pdf) 

Asiasanat