Helsingin kaupungin asunnot Oy:n (Heka) keskivuokra on vuonna 2022 vain 0,8 prosenttia korkeampi kuin tämän vuoden keskivuokra. Keskivuokra Hekan asunnoissa on ensi vuonna 12,10 euroa kuukaudessa neliömetriltä, kun kuluvana vuonna keskivuokra on 12,00 euroa.

Hekas genomsnittshyra höjs med 0,8 procent

Hekan alueelliset keskivuokrat ovat ensi vuonna 11,26–13,68 euroa kuukaudessa neliömetriltä. Keskivuokra pysyy lähes ennallaan noin 80 prosentissa Hekan kohteita.

Vuokrankorotusten syynä on yleinen kustannuskehitys ja korjausten määrän kasvu. Vuokrantasauksen ansiosta kohdekohtaiset muutokset ovat maltillisina. 

Vuokrankorotukset pääosin matalia 

Hekalla on vuonna 2022 kaikkiaan 510 vuokranmäärityskohdetta ja noin 50 000 asuntoa. Nykyisistä kohteista 407:ssä keskivuokra pysyy lähes ennallaan eli vuokran nousu on korkeintaan 0,5 prosenttia. 

Vuokra nousee yli puoli prosenttia 101 kohteessa. Vuokran nousu on kuitenkin hyvin maltillista, sillä tyypillisin vuokrankorotus on 0,5–1 prosenttia. Yli yhden prosentin korotus tulee vain 14 kohteen vuokraan. Suurimmat, yli kymmenen prosentin vuokrankorotukset kohdistuvat kahteen kohteeseen, joiden peruskorjaukset valmistuvat ensi vuonna. Niissä asumisen taso parantuu merkittävästi.  

Kaaviokuva Hekan vuokrankorotuksista vuodelle 2022.
Kuva: 2022 vuokranmuutoksien suuruudet, osuus kohteista.

Hekan hallitus vahvisti vuoden 2022 vuokrat kokouksessaan 6.10.2021. Asukkaat saavat kirjeitse tiedon ensi vuoden vuokrastaan lokakuun loppuun mennessä. 

Hekan vuokra määritetään omakustannusperiaatteella 

Hekan kokonaisvuokra määräytyy omakustannusperiaatteella eli perimme asunnoistamme vuokraa vain sen verran, mitä niiden rakentaminen, korjaaminen, ylläpito ja hallinnointi maksaa.

Omakustannusperiaatteella määräytyvät Hekan kokonaiskustannukset tasataan ensin alueellisiksi keskivuokriksi ja sitten kohdekohtaisiksi keskivuokriksi kohteiden sijainnin, kunnon, rakennustyypin sekä varuste- ja laatutason mukaiseen käyttöarvoon pohjautuen.  

Hekan vuokrataso on Helsingin keskimääräistä vuokratasoa selvästi alhaisempi. Tällä hetkellä Hekan keskivuokra on noin 45 prosenttia alhaisempi kuin vapaarahoitteisten asuntojen keskivuokra Helsingissä.

Hekan vuoden 2022 vuokrat alueittain ja kohteittain (pdf)

Lue vuokran muodostumisesta Hekalla