Hekan asuntojen vuokriin tulee keskimäärin 1,20 prosentin korotus ensi vuonna. Keskimääräinen neliövuokra kuukaudelta nousee 11,69 eurosta 11,83 euroon. Vuokrankorotuksen syynä on erityisesti panostaminen korjausrakentamiseen sekä energian hinnan nousu. Hekan hallitus vahvisti ensi vuoden vuokrat kokouksessaan 1.10.2019.

Hekalla on noin 500 kohdetta, joista 225:ssä vuokra pysyy suunnilleen samana kuin tänä vuonna eli vuokra nousee tai laskee korkeintaan 0,5 prosenttia. Vuokra nousee puolesta prosentista viiteen prosenttiin 239:ssä kohteessa. Suurimmat, yli kuuden prosentin korotukset johtuvat merkittävistä laatutasoa parantavista korjauksista. Näitä kohteita on seitsemän.

Vuokrat laskevat 19 kohteessa 0,5–2 prosenttia. Kokonaan uusia kohteita valmistuu vuonna 2020 yhteensä yhdeksän. Hekan kohdekohtaiset keskivuokrat ovat ensi vuonna 9,48–15,68 euroa neliöltä kuukaudessa.

Keskivuokran muutokset Hekan kohteissa 2020.

Vuokra määritetään omakustannusperiaatteella

Hekan kokonaisvuokra määräytyy omakustannusperiaatteella eli asukkailta peritään vuokrana ne kustannukset, jotka tarvitaan kattamaan kiinteistöjen pääomakulut sekä kiinteistöhuollon, korjausten ja hallinnon menot.

Omakustannusperiaatteella määräytyvät Hekan kokonaiskustannukset tasataan ensin alueellisiksi keskivuokriksi ja sitten kohdekohtaisiksi keskivuokriksi kohteiden sijainnin, kunnon, rakennustyypin sekä varuste- ja laatutason mukaiseen käyttöarvoon pohjautuen.

Katso oman kohteesi neliövuokra:
Hekan keskivuokrat 2020 kohteittain
Hekan keskivuokrat 2020 alueittain

Asiasanat