Helen Oy ja Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka) toteuttivat yhdessä merkittävän tutkimus- ja kehittämishankkeen lämmön kysyntäjoustosta. Helen toi Hekan asuntoihin uuden sisälämpötilan ja kosteuden mittaus- ja raportointipalvelun, jonka avulla asuinkerrostalojen energiatehokkuutta voidaan parantaa kustannustehokkaasti ja helposti.

Palvelussa seurataan asuntojen lämpötilatasoja, mikä mahdollistaa lämmityksen tarkemman ohjauksen ulkolämpötilan perusteella. Asukkaan kannalta tämä tarkoittaa, että sisälämpötilat pysyvät halutussa, vaikka ulkolämpötila vaihtelee lyhyen ajan kuluessa hyvinkin paljon.

Kiinteistöjen lämmönvarauskyky hyötykäyttöön

Asuntojen lämpötilojen seuraamisesta on myös laajempia hyötyjä. Se auttaa Helsinkiä optimoimaan lämmöntuotantoa ilman, että siitä aiheutuisi asuntojen sisälämpötiloihin heikennyksiä. Lämmöntuotannon optimoinnissa pyritään kulloisessakin ulkolämpötilassa tuottamaan helsinkiläisten lämmitys mahdollisimman ympäristöystävällisesti ja taloudellisesti sekä hyödyntämään kiinteistöjen lämmönvarauskyky osana kokonaisenergiajärjestelmää. 

Hanke käynnistyi kesällä 2017, ja mittaus- ja raportointipalvelu saatiin vuoden 2018 aikana laajennettua kaikkiin Hekan taloihin. Älykkäiden ja langattomien seurantamittarien avulla pystytään optimoimaan lämmöntuotantoa ilman, että siitä aiheutuu asuntojen sisälämpötiloihin heikennyksiä. Tähän päästään hyödyntämällä kiinteistöjen lämmönvarauskykyä osana kokonaisenergiajärjestelmää. Lämmön kulutusjouston toteuttamista eri menetelmillä on tutkittu talvella 2018-2019.

Vuoden aikana normeerattu kaukolämmönkulutus laski 4,6 %, mikä on kirkkaasti tavoitteeksi asetettua 2 %:n laskua suurempi.

Hankkeen yhteydessä on tarkistettu kaikkien Hekan kohteiden kaukolämmön tilausvesivirrat ja saavutettu merkittäviä säästöjä tilausvesivirtojen pienennyksillä.

– Hekan tavoitteena on saada paremmat tiedot asuntojen olosuhteista ja siten parantaa asukkaiden asumisoloja samalla energiatehokkuutta lisäten, sanoo kiinteistöjohtaja Vesa Jurmu Hekasta.

 

Hekan kerrostaloihin asennettava seurantamittari
Hekan kerrostaloihin asennettava seurantamittari