Sopimukseen kirjattu tupakointikielto on käytössä useimmilla isoilla vuokranantajilla. Uusia sopimuksia tehdään Hekassa noin 5 000 vuosittain.

Kaikki 1.6.2018 alkaen tehtävät Hekan asuntojen vuokrasopimukset sisältävät tupakointikiellon, joka koskee asuntojen sisätiloja. Asuntopihoilla ja -parvekkeilla saa edelleen polttaa lukuunottamatta Hekan uudis- ja peruskorjauskohteita, joiden asunnot ovat savuttomia myös ulkotilojensa osalta. Ennen kesäkuun 2018 alkua tehtyjä voimassa olevia vuokrasopimuksia ei muuteta uuden käytännön myötä.

 

Vuokrasopimukseen kirjattu tupakointikielto on viimeisten vuosien aikana yleistynyt laajalti. Painavimmat perusteet kiellolle ovat asukkaiden kokema häiriö tupakoinnista sekä sisätilatupakoinnin asunnoille aiheuttama korjaustarve.  

 

Myös tiukentunut lainsäädäntö on puuttunut tupakointiin. Vuoden 2017 alusta voimassa olleen uudistetun tupakkalain asuntoyhteisöjä koskevan pykälän mukaan asuntoyhteisöt ovat voineet hakea kunnan ympäristöviranomaiselta tupakointikieltoa asuntoihin ja niiden parvekkeille tai asuntopihoille. Heka on vastaanottanut asukkailtaan tänä vuonna yli 200 tupakkalain mukaisen menettelyn käynnistävää ilmoitusta häiritsevästä tupakoinnista. Häiritsevään tupakointiin pyritään löytämään ratkaisu sovittelevilla toimenpiteillä ja mahdollisesti rakenteellisin keinon, ennen kuin tupakointikiellon hakemista kunnalta ryhdytään harkitsemaan. Tupakkalain perusteella on Hekan hakemuksesta määrätty parveketupakointikielto yhteen kohteistamme.