Helsingin kaupunki luopuu Stadin asunnot -nimen käyttämisen vuokra-asuntojen välityksessä. Muutos tapahtuu vuoden 2021 alussa. Palvelusta käytetään jatkossa nimeä vuokra-asunnon haku.

Stadin asunnot -markkinointinimestä luovutaan, koska se on ollut helppo sekoittaa yhtiötoimintaan ja Helsingin kaupungin asunnot Oy:n eli Hekaan.

Stadin asunnot palvelee kaupunkilaisia kaikkien kaupungin vuokra-asuntojen haussa, ja välittää Ara-vuokra-asuntoja, vapaarahoitteisia ja lyhytaikaisia asuntoja sekä työsuhdeasuntoja kaupungin työntekijöille.

Nimimuutoksen rinnalla myös asunnonhakijoiden neuvontaan tulee muutoksia tammikuussa 2021. Neuvonta asiakaspalvelupisteellä ja chatissa monipuolistuu, ja verkkosivut uudistuvat.

Muutokset tammikuussa 2021:

  • Stadin asuntojen verkkosivujen uusi osoite on asunnonhaku.hel.fi. Uudet sivut avautuvat tammikuussa 2021.
  • asunnonhaku@hel.fi korvaa nykyisen Stadin asuntojen sähköpostiosoitteen, ja se on kohdennettu Ara-vuokra-asuntojen hakijoille. 
  • Kaikkia asunnon hakijoita neuvotaan kaupunkiympäristön asiakaspalvelussa vuokra-asunnon haun palvelupisteellä, ja neuvoa voi kysyä myös chatissa vuokra-asunnon haun verkkosivuilla.