Hekan asukkaiden vuonna 2019 tuottaman jätteen laskennallinen määrä laski yli 1,3 miljoonaa kiloa eli 7,8 prosenttia verrattuna vuoteen 2018. Tämä tarkoittaa, että jätteiden määrä väheni yli 14 kiloa asukasta kohden, vaikka asukkaiden määrä kasvoi vuoden aikana noin 1100 asukkaalla 

Hekan asukkaiden jätetilastot olivat viime vuodelta mukavaa luettavaa; kehitystä oli tapahtunut monella saralla. Vuoden 2019 aikana Hekan asukkaat tuottivat 7,8 prosenttia eli 1,3 miljoonaa kiloa vähemmän jätettä kuin vuonna 2018. Hekan asukkaiden tuottaman sekajätteen määrä laski vielä tätäkin enemmän, sillä sekajätteen laskennallinen määrä laski vuonna 2019 yli 1 500 000 kiloa verrattuna vuoteen 2018. 

Myös asukkaiden lajitteluinto kasvoi: sekajätteen määrä väheni yli 11 prosenttia edellisestä vuodesta samalla kun lajitellun muovin, kartongin ja metallin laskennallinen määrä kasvoi. Hekalla lisättiin muovipakkausten lajittelumahdollisuuksia erityisesti jätteiden syväkeräyskohteisiin, minkä seurauksena muovipakkauksia kerättiin laskennallisesti yli 300 000 kiloa enemmän kuin vuonna 2018. 

Myös jätteiden kokonaiskustannukset laskivat kasvaneesta asukkaiden määrästä huolimatta. Vuonna 2020 jätteiden lajittelu alentaa jätehuollon kustannuksia yhä näkyvämmin: HSY laski vuoden alussa mm. muovipakkausten keräysastioiden tyhjennyshintaa 12,8 prosenttia ja nosti sekajäteastioiden tyhjennyksen hintaa 4,7 prosenttia. Uudella hinnoittelulla HSY haluaa kannustaa helsinkiläis jätteiden lajitteluun. 

Hekassa on tehty viime vuosina paljon töitä asukkaiden lajittelumahdollisuuksien parantamiseksi: vuosi 2018 oli Hekassa jätteiden lajittelun teemavuosi, jonka aikana lajittelu oli esillä monin tavoin, jätetiloja optimoitiin urakalla ja keltaiset muovipakkausten keräysastiat ilmestyivät jätetiloihin. Kesällä 2019 muovipakkausten keräys tuli mahdolliseksi myös niissä Hekan kohteissa, joissa on jätteiden syväkeräysjärjestelmä. Nykyisin liki kaikissa Hekan kohteissa on mahdollisuus muovipakkausten kierrätykseen.