Hekan asukastoiminnassa käytössä oleviin vuokralaisdemokratiasääntöön sekä asukastoiminnan määrärahoihin ja palkkioihin tulee muutoksia. Linjausten muutostarve johtui esimerkiksi vuodenvaihteessa tapahtuvasta Hekan alueyhtiöiden fuusiosta emoyhtiöön sekä Hekan hallituksen kehotuksesta kohtuullistaa asukastoiminnasta maksettavia palkkioita.

Hekan hallitus hyväksyi 10.9.2019 Hekan uuden vuokralaisdemokratiasäännön sekä uudet asukastoiminnan määrärahoja sekä palkkioita koskevat linjaukset. Muutokset tulevat voimaan 1.1.2020 alkaen.  

Kokouspalkkioiden määrän kohtuullistamisella ei tavoitella kokonaissäästöä, vaan näin säästyvät varat ohjataan asukkaiden toimintaan tarkoitettujen määrärahojen lisäykseksi ja talojen kerhotilojen viihtyisyyden parantamiseksi. Tehtyjen määrärahalinjausten tavoitteena on ollut tasapuolisuus ja asukkaiden aiempaa laajempi osallisuus rahojen käytöstä päättämisessä. 

Vuokralaisdemokratiasäännön muutokset liittyvät esimerkiksi asukkaiden eri toimielinten kokoonpanoon ja kokousten määriin sekä näissä toimielimissä käsiteltäviin asioihin. 

Asukkaiden edustajat osallistuivat muutosten valmisteluun alusta lähtien kaikissa linjauksia käsitelleissä työryhmissä. Vuokralaisdemokratiasääntöön sekä asukastoiminnan määrärahoihin ja -palkkioihin ehdotetuista muutoksista pyydettiin lisäksi näkemyksiä asukkaita edustavalta vuokralaisneuvottelukunnalta, jonka lausunnon perusteella nyt hyväksyttyihin linjauksiin tehtiin useita pieniä korjauksia. 

Kaikissa Hekan kohteissa pidetään joka syksy asukkaiden kokoukset 15.11. mennessä. Tänä syksynä pidettävissä kokouksissa päätettävät henkilövalinnat tehdään nyt hyväksyttyjen uusien linjausten mukaisesti. Asukkaiden kokouksissa jaetaan osallistujille vihkoset, joista löytyvät listaukset tehdyistä muutoksista, päivitetty vuokralaisdemokratiasääntö sekä tiedot jatkossa noudatettavista palkkio- ja määrärahakäytännöistä. 

Uusi vuokralaisdemokratiasääntö sekä tiedot asukastoiminnan palkkio- ja määräraha-asioista sisältävä vihkonen avautuu PDF-muodossa oheisesta linkistä.