Hekan varsinaisessa yhtiökokouksessa 24.4.2018 valittiin Hekalle uusi hallitus. Hallituksen kokoonpano kasvoi aiemmasta, kun hallitukseen valittiin yhtiöjärjestysmuutoksen myötä seitsemän henkilöä. Aiempi kokoonpano oli viisihenkinen.

Hekan hallituksen puheenjohtajana jatkaa Helsingin kaupungin apulaispormestari Anni Sinnemäki.

Hekan hallitus:

  • puheenjohtaja Anni Sinnemäki, luottamushenkilö, apulaispormestari (vihr.)
  • varsinainen jäsen Jorma Bergholm, luottamushenkilö (sd.)
  • varsinainen jäsen Timo Tossavainen, luottamushenkilö (kok.)
  • varsinainen jäsen Mari Randell, kaupungin viranhaltija , asunto-ohjelmapäällikkö
  • varsinainen jäsen Tuula Saxholm, kaupungin viranhaltija, rahoitusjohtaja
  • varsinainen jäsen Anne Vuori, asukkaiden edustaja
  • varsinainen jäsen Ari Luukinen, asukkaiden edustaja
  • varajäsen Atte Malmström, kaupungin viranhaltija, konserniohjauksen päällikkö
  • varajäsen Susanna Svartsjö, asukkaiden edustaja

Hekan hallituksen jäsenistä kolme on luottamushenkilöitä, kaksi on kaupungin viranhaltijoita ja kaksi on asukkaita. Asukasjäsenet on valittu Hekan vuokralaisdemokratiasäännön mukaisesti. Varajäsenistä toinen on kaupungin viranhaltija ja toinen asukas. Ensimmäisen kerran uusi hallitus kokoontuu 3.5.2018. 

Uusia kasvoja hallitukseen

Uudessa hallituksessa on kolme kokonaan uutta varsinaista jäsentä: luottamushenkilötaustaiset Jorma Bergholm ja Timo Tossavainen sekä asukkaiden edustajana Anne Vuori.

Jorma Bergholmilla on yli 40 vuoden perspektiivi Helsingin kuntapolitiikkaan. Hänet valittiin ensimmäisen kerran Helsingin kaupunginvaltuustoon 22-vuotiaana 1970-luvun puolivälissä. Sittemmin hän on toiminut muun muassa Helsingin työväenyhdistyksen toimitusjohtajana 16 vuotta, eläköitymiseensä saakka.

- Pidän merkittävänä asiana, että kaupungilla on omaa vuokra-asuntokantaa, ja että se kasvaa. Hekalla on valtava määrä asuntoja, ja se on asuntopoliittisesti merkittävä toimija. Olen helsinkiläisten edustajana valvomassa, että mittavasta omaisuudesta pidetään hyvää huolta.

Timo Tossavainen on työskennellyt viimeiset parikymmentä vuotta asumisen parissa, tällä hetkellä Kiinteistöliiton yhteysjohtajana. Hän on työssään huomannut, että tarvitaan erilaisia asuntoja ja ratkaisuja erilaisiin asumistarpeisiin.

- Helsingissä asumisen kustannukset ovat niin korkeat, että Hekalla on tärkeä rooli kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tarjoamisessa. Lisää asuntoja tarvitaan Helsinkiin todella paljon, myös Hekalle. Koillishelsinkiläisen lähiön kerrostaloasukkaana pidän kaupungin eri osien tasapuolista kohtelua ja kehittämistä tärkeänä.

Anne Vuori on pitkän linjan vuokralaisdemokratia-aktiivi. Hän on toiminut muun muassa talotoimikunnan puheenjohtajana, vuokralaistoimikunnan sihteerinä ja viimeisimpänä kaksi kautta vuokralaisneuvottelukunnan jäsenenä.

- Olin mukana jo, kun Heka perustettiin, ja olen seurannut konsernin kehitystä pitkään. Haluan edistää sitä, että asukasedustajat nähtäisiin yhtiön voimavarana. Me asukasedustajat teemme työtä Hekan hyväksi ja haluamme pitää hyvää huolta Hekan omaisuudesta. Myös ekologisuus sekä asuntojen ylläpito ja asuntokannan kasvattaminen kiinnostavat minua.

Aiemmin Hekan hallituksen varajäsenenä toiminut Mari Randell aloittaa nyt hallituksen varsinaisena jäsenenä. Uutena varajäsenenä aloittaa Atte Malmström.
 

Asiasanat