Hekan kohteiden nimet yhtenäistetään, mikä tietää nimenmuutosta 234 kohteessa. Jatkossa nimi muodostuu katuosoitteesta, jolloin se kuvaa kohteen sijaintia entistä paremmin. Uudet nimet tulevat käyttöön 1. kesäkuuta.

Yhtenäistämisen myötä nimessä käytetään yhtä katuosoitetta: esimerkiksi Kortteli 819 muuttuu Pohjolankatu 9:ksi, sillä yksi kohteen katuosoitteista on Pohjolankatu 9. Suurimmassa osassa kohteista nimi muodostuu näin jo nyt, joten sitä ei tarvitse muuttaa. Kohteissa, joissa nimi muuttuu, vaikuttaa muutos ainoastaan nimeen, ei esimerkiksi postiosoitteeseen.

Heka on aiemmin käyttänyt kohteista nimitystä vuokranmääritysyksikkö (VMY) tai kiinteistö. Viestintää selkeyttääksemme puhumme näistä jatkossa kohteina. 

Talotoimikunnat osallistuivat uudistukseen 

Talotoimikunnat saivat vaikuttaa oman kohteensa nimivalintaan. Heka valmisteli ehdotukset kohteiden uusista nimistä ja kysyi niistä talotoimikunnan mielipidettä. Talotoimikunnat saivat antaa halutessaan vastaehdotuksen, joista osa valittiinkin uusiksi nimiksi. 

Kohteet ja kohdetunnukset nettisivuilla 

Tämänhetkinen Kiinteistöt-sivusto nimetään uudelleen muotoon Kohteet, jonka alta löytyvät kaikki Hekan kohteet omina sivuinaan. Kohteiden uudet nimet päivittyvät kohdekohtaisille sivuille kesäkuun alussa. Samassa yhteydessä sivuille tulee kohteiden tunnukset. Jokaisella kohteella on oma nelinumeroinen tunnus, jota käytetään usein esimerkiksi talotoimikunnan ja Hekan välisessä asioinnissa. Aiemmin tästä on käytetty nimitystä VMY-tunnus. 

Katso lista kohteiden uusista nimistä täältä (listaa päivitetty 21.5.).

Asiasanat