Heka panostaa energiatehokkuuteen kaikessa rakentamisessaan ja uusia energiatehokkaita rakentamisratkaisuja etsitään jatkuvasti. Ympäristölle edulliseen rakennustapaan vaikuttavat muun muassa lämmitykseen, ilmanvaihtoon ja valaisukseen liittyvät ratkaisut sekä rakentamisessa käytettävät materiaalit.

Heka on Suomen suurin vuokranantaja, ja isossa kuvassa sen toimilla on melkoisesti merkitystä. Hekan taloissa asuu yli 92 000 helsinkiläistä ja asuntojakin on lähes 50 000. Tänä vuonna uusia asuntoja valmistuu noin 700. Hekan talot rakennuttaa Helsingin kaupungin asuntotuotanto ATT. 

Energiatehokkuuteen voi vaikuttaa monin tavoin 

Heka tavoittelee rakentamisessa aina mahdollisimman alhaista kokonaisenergiankulutusta eli A-luokkaa. A-luokan E-luku (kWhE/m² vuosi) on 75 tai alle. Hekan viimeisimmissä hankkeissa E-luvut ovat 75-88 kWh/v eli A- ja B-luokkaa.

Energialuokkataulukko
Asuinkerrostaloissa edellytetään alle 90:n E-lukua.

Millaisin toimin energiankulutusta voidaan vähentää? 

–  Uudis- ja peruskorjauskohteiden energiatehokkuuteen vaikuttavat suurelta osin oikeat suunnitteluratkaisut. Uusiutuvaa energiaa hyödynnetään aurinkosähköpaneeleilla ja ne asennetaan kaikkiin uudis- ja korjauskohteisiin, mikäli se on teknisesti mahdollista. Muitakin uusiutuvan energian vaihtoehtoja selvitetään suunnitteluvaiheessa. Rakennuksien energiakulutusta tulee seurata ja tehdä tarvittavat toimenpiteet, mikäli kulutuksissa näkyy jotain poikkeavaa. Lisäksi seurataan rakennuksien olosuhteita ja tehdään tarvittavat muutokset automaatioon esimerkiksi lämmityskäyrää säätämällä, luettelee Hekan tekninen päällikkö Vesa Nevala.

Hekan kohteiden energiatehokkuuden vertailuluvut edustavat pääsääntöisesti toimialan parhaimmistoa, muun muassa rakennusten ilmanvaihtojärjestelmien lämmön talteenoton vuosihyötysuhde on erittäin korkea, 70 – 79 prosentin luokkaa. Lämpöä otetaan talteen myös talojen yleisistä tiloista ja porrashuoneista. 

Seitsemälle kohteelle vihreää rahoitusta 

Tällä hetkellä kaikki Hekan uudiskohteet toteutetaan ympäristölle edullisin ratkaisuin ja korjausrakentamisessa samaan pyritään. 

– Kestävän rakentamisen hankkeissa huomioidaan ilmastonmuutosta hillitsevien, energiatehokkaiden ratkaisujen ja uusiutuvan energian tuotannon lisäksi ilmastonmuutokseen sopeutuminen. Esimerkiksi kasvaviin sademääriin voidaan varautua asuinalueiden vihreyttä lisäävillä viherkatoilla sekä hulevesiratkaisuilla, joita on mahdollista hyödyntää asukkaiden käytössä olevien istutuslaatikoiden kastelussa. Uusia ratkaisuja ekologiselle kaupunkirakentamiselle etsitään jatkuvasti. Esimerkiksi kierrätys- ja uusiomateriaalit sekä rakentamisen kiertotaloutta edistävien palveluiden hyödyntäminen on tulevaisuutta, kertoo ympäristöasiantuntija Marika Nyyssönen

Osoituksena energiatehokkaasta rakentamisesta on Hekan seitsemälle uudiskohteelle myönnetty Kuntarahoituksen vihreää rahoitusta. Vihreää rahoitusta voidaan myöntää hankkeille, joiden katsotaan synnyttävän selkeitä ympäristölle hyödyllisiä vaikutuksia. Vihreän rahoituksen ehdot ovat muutoin samat kuin Kuntarahoituksen muussakin rahoituksessa, mutta vihreä rahoitus on asiakkaalle tavallista lainaa edullisempaa.

Rahoitusta myöntävän arviointiryhmän mukaan Hekan kohteet edustavat suhteellisen harvinaista energiatehokkuustasoa, joka on saavutettu hyvällä suunnittelulla ja rakentamisen taloteknisten ratkaisujen valinnoilla.

Uusimmat vihreän rahoituksen kohteet nousevat Jätkäsaareen ja Malmille. Aiemmin tänä vuonna rahoitusta myönnettiin kolmeen kohteeseen; Kulosaareen, Myllypuroon ja Mellunmäkeen. Vuonna 2017 vihreää rahoitusta saivat kaksi Kuninkaantammen uudiskohdetta. 

Uusia ratkaisuja pilotoidaan jatkuvasti 

Heka pyrkii jatkuvasti kehittämään ympäristöystävällistä rakentamista ja pilotoi uusia kestäviä menetelmiä, uudis- ja korjauskohteissaan. Tällä hetkellä pilotoidaan muun muassa: 

Karstulantie 10:een asennetaan syksyllä 2019 Smart Heating -hybridilämmitysjärjestelmä sisältäen poistoilman lämmöntalteenoton kaukolämmön rinnalle. Älykkään järjestelmän myötä CO2-päästöt tippuvat vuodessa 41 300 kiloa eli 59 prosenttia normaalikulutuksesta ja rahallista säästöä kertyy vuosittain 14 500 euroa. 

Sienakuja 4:ssä on käynnissä päävesimittarin etäluentapilotti, jonka tavoitteena on siirtyä nykyisestä manuaalisesta vedenkulutuksen seurannasta automatisoituun seurantaan. Tällä tavoin saadaan seurattua kulutusta reaaliaikaisesti ja mahdollisiin kulutustietojen poikkeamiin, esimerkiksi vesivuototapauksissa, voidaan reagoida nopeasti. 

Kaljaasi Fortunan kadulle suunnitellaan energiaa yli oman tarpeensa tuottavaa asuinkerrostaloa, jolloin kokonaiskulutuksen vuosisumma on positiivinen. Plussan puolelle on mahdollista päästä muun muassa aurinkopaneeleja hyödyntäen sekä älykkäiden valaisu-, ilmanvaihto ja -lämmitysratkaisuin. Kuusikerroksisen kohteen on määrä valmistua vuonna 2022. 

Lue lisää: 

Vihreä rahoitus