Heka kokeilee 1.12.201830.4.2019 uutta käytäntöä liittyen asunnonvaihtoon vaadittaviin isännöitsijälausuntoihin. Kokeilun aikana isännöitsijälausuntoa ei tarvitse hankkia vielä hakuvaiheessa, vaan vasta silloin, kun asunnonvaihto näyttää toteutuvan. 

Kokeilun aikana asukkaiden keskinäistä vaihtoa haettaessa isännöitsijänlausunnon tilaamiseen ryhdytään vasta sen jälkeen, kun vaihdon hyväksymistä on haettu asuntopalveluilta. Asuntopalvelut tarkastavat keskinäistä vaihtoa hakevien asukkaiden osalta Heka-alueyhtiöstä, että vaihdon hyväksymisen kannalta olennaiset asumisaikaan, velka-asioihin ja varoituksiin liittyvät kriteerit täyttyvät. Sen jälkeen keskinäistä vaihtoa hakeneisiin ollaan yhteydessä, jotta he tilaisivat asunnontarkastukset alueyhtiöstään. 

Jos asukas on hakenut asunnonvaihtoa vapautuvaan Heka-asuntoon, isännöitsijänlausunto hankitaan kokeilun aikana hakemuksen liitteeksi vasta sen jälkeen, kun hakija on saanut alustavan tarjouksen vaihtoasunnosta.   

Isännöitsijälausunto hankitaan omasta Heka-alueyhtiöstä. Lausunto tilataan joko Hekan verkkosivuilta, puhelimitse tai asioimalla paikan päällä omassa Heka-alueyhtiössä. Lausunto maksaa 45 euroa ja on voimassa vuoden ajan. Lausunto laskutetaan, vaikka se ei olisi puoltava. 

Joulukuussa alkavan ja vapun aikaan päättyvän kokeilun aikana selvitetään, helpottaako uusi käytäntö isännöitsijänlausuntoihin liittyviä käytännön haasteita sekä asukkaiden näkökulmasta että Hekalla sisäisesti. Jos näin käy, kokeilu muuttuu pysyväksi toimintamalliksi. 

Ennen isännöitsijälausuntoon liittyvää asunnontarkastusta oma asunto kannattaa käydä itse läpi. Tässä apuna voi käyttää kätevää Hekan asukkaille tarkoitettua asunnon tarkastuslistaa: Asunnon tarkistuslista asukkaalle.

Lue Hima-artikkeli kokeilusta.