Hekan kolmelle energiatehokkaan rakentamisen mallihankkeelle on myönnetty vihreää rahoitusta. Haakoninlahdenkadun, Kyösti Kallion tien ja Pyhätunturintien uudiskohteet toteutetaan vaativan ja energiatehokkaan rakentamisen vaatimuksilla. Hankkeita rahoitetaan 57,5 miljoonalla eurolla, mikä on kaikkien aikojen suurin kerralla myönnetty vihreän rahoituksen potti. Rahoituksen lainanantajana toimii Kuntarahoitus ja Hekan talot rakennuttaa Helsingin kaupungin asuntotuotanto ATT.

Rahoitusta saavat kohteet näyttävät esimerkkiä ympäristöystävälliselle rakentamiselle. Energiatehokkuuden vertailuluvut edustavat pääsääntöisesti toimialan parhaimmistoa, muun muassa rakennusten ilmanvaihtojärjestelmien lämmön talteenoton vuosihyötysuhde on erittäin korkea, 70 – 79 prosentin luokkaa. Rakennuskohtaiset E-luvut ovat Pyhätunturintien kerrostaloissa 77 kWh/v (B) ja 88 kWh/v, Kyösti Kallion tien kohteissa 77 kWh/v (B), 76 kWh/v (B) ja 75 kWh/v (A) sekä Haakoninlahdenkadun kohde 80 kWh/v (B).  

Haakoninlahdenkatu 5-7 sijaitsee Kruunuvuorenrannassa, Kyösti Kallion tie 1 Kulosaaressa ja Pyhätunturintie 2 Mellunmäessä. Pyhätunturintie on hankkeista suurin; kohteeseen valmistuu yhteensä 107 asuntoa, joista seitsenkerroksiseen kerrostaloon 93 asuntoa ja kolmekerroksiseen rivitaloon 14 asuntoa. 

Vihreää rahoitusta myönnetty Hekan kohteille aiemminkin 

Heka on saanut vihreää rahoitusta aiemminkin, edellisen kerran vuonna 2017 Kuninkaantammen uudiskohdehankkeille. Näissäkin kohteissa panostettiin merkittävästi hankkeiden ympäristöystävällisyyteen, muun muassa älykkäällä lämmönohjauksella. 

Vihreä rahoitus on Kuntarahoituksen myöntämä osoitus panostuksista ympäristön hyvinvointiin. Rahoitusta voi hakea esimerkiksi julkisen liikenteen, kestävän rakentamisen tai jätekäsittelyn investointihankkeeseen, jossa syntyy selkeitä ympäristölle hyödyllisiä vaikutuksia. Hankkeiden soveltuvuuden vihreän rahoituksen ehtoihin arvioi puolueeton ympäristöasiantuntijoiden ryhmä.  

Vihreän rahoituksen ehdot ovat muutoin samat kuin Kuntarahoituksen muussakin rahoituksessa, mutta vihreä rahoitus on asiakkaalle tavallista lainaa edullisempaa.

Lue lisää:
Kuntarahoitus.fi