Hekassa keskityttiin viime vuonna jätehuollon tehostamiseen huikein tuloksin. Sekajätteen laskennallinen määrä väheni edellisvuoteen verrattuna noin 860 000 kiloa, mikä tarkoittaa 12 kiloa kevyempää jätekertymää per asukas. Sekajätteen kustannukset tippuivat edellisvuodesta 250 000 euroa, vaikka asukasmäärä kasvoi viime vuonna 1500:lla.

Jätehuollon kehittämiseen satsattiin monin toimenpitein. Viime vuoden aikana aloitettiin muovipakkausten keräys, ja tällä hetkellä muovia kerätään 80 prosentissa Hekan kohteista. Muovipakkauksia kerättiinkin vuoden aikana 270 500 kiloa. Jätehuoneita optimoitiin taloudellisemmiksi ja lajitteluohjeet päivitettiin. Heka järjesti kaikilla alueillaan ekofiksun asukastapahtuman, jossa opastettiin lajittelussa sekä kerrottiin jätehuollon taloudellisista - ja ympäristövaikutuksista. Suuri merkitys on yksittäisen asukkaan kasvavalla innostuksella lajitteluun, jolloin sekajätteen määrä luonnollisesti vähenee. Sekajäte on kallein jätelaji, jonka minimointi säästää jätehuollon kustannuksia.

Hekan asukasluvun kehitys ja sekajätemäärät 2015-2018.
Hekan asukasluvun kehitys ja sekajätemäärät 2015-2018.

– Hekan työntekijöiden ja asukkaiden panostukset ovat olleet merkittävässä roolissa jätehuollon teemavuoden onnistumisessa. Ympäristöystävällinen Heka on yksi strategisia tavoitteitamme, joten vahva panostus lajittelun kehittämiseen ja ympäristötyöhön jatkuu, toimitusjohtaja Jaana Närö kertoo.

Ympäristöohjelma linjaa toimintaa

Heka pyrkii suunnitelmallisesti pienentämään omasta sekä asukkaidensa ja yhteistyökumppaniensa toiminnasta aiheutuvia ympäristövaikutuksia. Hekan ympäristöohjelman konkreettisia toimia ovat muun muassa tänä vuonna syväkeräysjärjestelmiin lisättävä muovinkeräys sekä asuntojen jäteastioiden määrän lisääminen uusissa ja korjattavissa kohteissa.

Lajitteluun keskittyvä teemavuosi oli sekä Hekan että Hekan asukkaiden toive.

– Asukkaat toivoivat parannusta lajittelumahdollisuuksiin ja jätetilojen siisteyteen. Teimme töitä sen eteen, että lajittelu olisi asukkaillemme mahdollisimman vaivatonta ja luontevaa. Jätehuoltoa kehittämällä voidaan myös saada aikaan säästöjä ja vaikuttaa positiivisesti ympäristöön, Marika Nyyssönen kertoo.

Tuloksissa on huomioitu Helsingin seudun ympäristöpalvelujen (HSY) keräämät yhdyskuntajätteet. Jätehuollon teemavuosi toteutettiin Hekan ja HSY:n yhteistyössä.

Näin tehostat omaa lajitteluasi

Kuten todettu, lajittelu kuuluu kaikille. Lajittelemalla jätteet oikein saadaan taloudellisten sekä ympäristösäästöjen lisäksi materiaalit kierrätettyä ja hyödynnettyä esimerkiksi uusien tuotteiden valmistuksessa.

Ota tästä vinkit talteen

  • Litistä kartonkipakkaukset, jotta ne vievät mahdollisimman vähän tilaa jäteastiassa.
  • Kaada paistorasva esimerkiksi margariinirasiaan. Sulje ja laita sekajätteeseen. Viemäriin kaadettu paistorasva tukkii putket. Jähmettyneen ja paperiin imeytyneen rasvan paikka on biojätteessä.
  • Kaikkia jätelajeja ei tarvitse sulloa keittiösi roskavaunuun. Jätteet, joista ei aiheudu hajuhaittoja, voivat hyvin olla muuallakin kuin keittiössä: eteisessä tai siivouskaapissa paikat paperille, metallille ja lasille – tee lajittelusta luonteva osa arkea ja käytä mielikuvitusta.