Heka on julkaissut vuoden 2020 vastuullisuusraportin sekä vuoteen 2024 ulottuvan vastuullisuusohjelman. Ensimmäisessä vastuullisuusohjelmassamme ja -raportissamme painottuvat asukastyytyväisyys, henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen, kestävä kiinteistönhoito ja asuminen sekä rehti liiketoiminta.

Vastuullisuusraportissamme kuvaamme toimintamme taloudelliset, ympäristölliset ja sosiaaliset vaikutukset vuodelta 2020. Raportissa käsiteltävät vastuullisuusteemat ja -näkökohdat on määritelty asukkaiden, henkilöstön ja muiden keskeisten sidosryhmien odotusten perusteella. Sidosryhmiemme näkemyksiä ja odotuksia selvitimme keväällä 2021 tehdyllä kyselyllä. 

Raportissa kuvataan vastuullisuuttamme muun muassa esimerkkien ja tunnuslukujen kautta. Raportin on toteuttanut Hekan kanssa yhteistyössä EcoReal Oy. 

Hekalla vastuullisuus kuuluu päivittäiseen toimintaan

Vastuullisuutemme lähtökohtana on kohtuuhintaisen, laadukkaan ja turvallisen arjen tarjoaminen asukkaillemme. Toimintaamme ohjaavat myös Helsingin kaupungin eettiset periaatteet ja omat periaatteemme sekä meille keskeisimmät YK:n kestävän kehityksen tavoitteet.

Hekalle toimintaympäristön vaikutusten ja sidosryhmien odotusten perusteella oleellisimmat vastuullisuusnäkökulmat ovat kohtuuhintainen asuminen, kestävä liiketoiminta, energiatehokkuus ja hiilijalanjäljen pienentäminen, innovatiiviset ratkaisut, kestävät hankinnat ja kestävä kiinteistöomaisuuden hallinta. Seuraamme toimintaamme sosiaalisen vastuun, ympäristövastuun sekä taloudellisen vastuun ja hyvän hallinnon näkökulmista. 

Vastuullisuuden painopisteitä Hekalla ovat

  • Tyytyväiset asukkaat: Tarjoamme viihtyisiä asuntoja, joissa on turvallista asua. Pysyvä ja laadukas asuminen luo pohjan hyvinvoinnille. Tuotamme asumisen parasta arkea.  
  • Hyvinvoiva ja osaava työyhteisö: Työyhteisömme on tärkein voimavaramme, joten panostamme henkilöstömme työhyvinvointiin, osaamisen kehittämiseen sekä työoloihin. Onnistumme ja kehitymme yhdessä.
  • Kestävä kiinteistönhoito ja rakentaminen: Ympäristövaikutusten vähentäminen on tärkeä osa toimintaamme. Toimimme aktiivisesti ilmastonmuutosta vastaan ja vauhditamme Helsinkiä hiilineutraaliksi.
  • Rehti liiketoiminta: Kohtuuhintainen asuminen on vastuullisen toimintamme perusta. Toimimme läpinäkyvästi ja ketterästi sekä edistämme vastuullisia hankintoja.

Vastuullisuusohjelmassa on asetettu edellä kuvatuille painopisteille tavoitteita ja toimenpiteitä, joiden toteutumista seuraamme säännöllisesti. Jatkossa raportoimme vastuullisuudesta vuosittain. 

Tutustu Hekan vastuullisuusraporttiin ja -ohjelmaan
 

Asiasanat