Selvitämme vuosittaisella asukastyytyväisyyskyselyllä asukkaidemme mielipiteitä asumispalveluista ja asukastoiminnasta. Tuloksia käytämme asumispalvelujen kehittämiseen.

Pyynnön vastata kyselyyn ja vastausohjeet saa tällä viikolla kirjeitse tai sähköpostitse satunnaisotannalla yhteensä 14 000 asukastamme. Kyselyyn voi vastata kuka tahansa kyseisessä asunnossa kirjoilla oleva henkilö tai henkilöt yhdessä. Kyselyyn voi vastata 30. marraskuuta 2021 saakka. 

Tutkimuksen toteuttaa puolueeton tutkimustoimisto Feelback Oy.