Helsingin kaupungin asunnot Oy:n, Hekan, tuoreimman asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset kertovat, että Hekan vuokra-asukkaat ovat edelleen tyytyväisiä asumiseensa, asuntoonsa ja Hekan palveluihin. Asukastyytyväisyys on korkeaa kaikilla osa-alueilla ja kokonaistyytyväisyys Hekan toimintaan sekä palveluihin jopa hieman parani vuoden 2016 mittauksesta. Tyytyväisimpiä asukkaat ovat asuinalueeseensa, jolle 78 prosenttia antoi erinomaisen tai hyvän arvosanan.

 

Hekan asukkaiden kokonaistyytyväisyys huolto- ja korjauspalveluihin sekä siivouspalveluihin on lisääntynyt. Myös yhtiön tiedottamiseen ollaan aiempaa tyytyväisempiä. Kiitosta saa myös Hekan työntekijöiden palvelualttius. Piha-alueiden puhtaanapitoon ja hiekoitukseen ollaan hieman aiempaa tyytymättömämpiä. Myös tyytyväisyys asiointiin asunnonvaihtokysymyksissä heikkeni.
 

Tulokset olivat hyviä kaikilla Hekan alueilla. Tyytyväisimmät asukkaat asuvat Malminkartanossa, Kannelmäessä ja Malmilla. Parannettavaa Hekan palveluista löytävät eniten Jakomäessä, Suutarilassa ja Pikku Huopalahdessa asuvat hekalaiset.


Loppuvuonna 2017 toteutetussa Hekan asukastyytyväisyyskyselyssä muodostettiin ensimmäistä kertaa myös NPS-luku*, jolla mitataan asukkaiden halukkuutta suositella Hekalla asumista ystävilleen ja tuttavilleen. Hekan NPS-luku oli 39, mikä on liki erinomainen tulos. 52 prosenttia vastaajista antoi arvosanan 9 tai 10 eli suosittelisivat Hekaa erittäin todennäköisesti. Todennäköisimmin Hekalla asumista suosittelisivat Haagassa, Kumpulassa ja Malminkartanossa asuvat.


Kyselyssä moni Hekan asukas toivoi lisää tietoa jäteasioista ja mahdollisuuksia jätteiden tehokkaampaan lajitteluun. Alkanut vuosi onkin Hekassa jätehuollon teemavuosi, jonka aikana jäteasioihin ja jätteiden lajitteluun kiinnitetään erityisen paljon huomiota.

 

Hekan asukastyytyväisyystutkimuksen 2017 tulokset

 

Tutkimuksen taustat: Asukastyytyväisyyskysely selvitti loppuvuonna 2017 Hekan asukkaiden tyytyväisyyttä asumispalveluihin, omaan alueyhtiöön, asuntoon ja asuinalueeseen sekä isännöinti-, huolto-, ja siivouspalveluihin. Kyselyyn oli mahdollista vastata paperilomakkeella ja verkossa. Paperilomakkeita lähetettiin yhteensä 9850 satunnaispoimintana valikoituihin Hekan asuntoihin. Kyselyyn saatiin yhteensä 2941 vastausta. Kysely toteutettiin yhteistyössä tutkimusyritys Feelback Oy:n kanssa.


*NPS-luku: NPS-luku mittaa asukkaiden suositteluhalukkuutta kysymyksellä ”kuinka todennäköisesti suosittelisitte Helsingin kaupungin asunnot Oy:llä asumista ystävillenne ja tuttavillenne. Tulokset esitetään prosenttijakaumana, jossa arvostelijoiden (vastannut 0-6) prosenttiosuus vähennetään suosittelijoiden (vastannut 9-10) prosenttiosuudesta. Tuloksen vaihteluväli on siis -100 … 100.