Valtioneuvosto päätti  1. helmikuuta asetusmuutoksesta, jolla luovutaan uusien asukkaiden euromääräisistä tulorajoista valtion tukemissa vuokra- ja osaomistusasunnoissa.

ARA-asuntojen uusia asukkaita ja asuntojen vaihtajia koskeneet tulorajat ehtivät olla pääkaupunkiseudulla voimassa runsaan vuoden ajan, jolloin tulorajojen vaikutusta seurattiin tiiviisti.

Jatkossa asukasvalintaan vaikuttavat hakijan asunnon tarve, tulot sekä varallisuus. Ympäristöministeriön julkaisemalla videolla asunto- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen korostaa, että myös jatkossa varallisuus vaikuttaa mahdollisuuteen saada asunto, mutta myös muu kipeä asunnontarve on yhtä lailla valintaperusteena. Katso ministeri Tiilikaisen videoviesti aiheesta.

Samalla hallitus luopui suunnitelluista ARA-asuntojen asukkaiden tulojen määräaikaistarkastuksista. Ympäristöministeriön tilaama selvitys osoitti niissä useita ongelmakohtia, kuten tulotarkistusten mahdollisesti aiheuttamat kannustinloukut.

Päätökset perustuvat ympäristöministeriön tilaamaan selvitykseen ARA-asukkaiden tulotarkastusten vaikutuksista. Owal Groupin tekemän selvityksen mukaan tulojen ja asumisajan välinen yhteys on heikko, minkä lisäksi suurin osa vuokranantajista kokee tulojen tarkastusten vaikutukset erittäin negatiivisina. Lue selvitysraportti aiheesta.

Asetusmuutos tulee voimaan 1. maaliskuuta 2018.

Asiasanat