Heka on mukana kehittämässä uudenlaista asukastoimintaa tukevaa mobiilisovellusta, ja nyt hankkeessa on edetty testausvaiheeseen. Haemme innokkaita Hekan asukkaita testaamaan ja kommentoimaan mobiilialustan käyttöä ja sisältöjä. Asukastestaajien mukaan ilmoittautusaika päättyy 2.10.

Testausvaiheeseen lokakuulle on ilmoittautunut kolme Hekan talotoimikuntaa. Nyt testivaiheeseen kaivataan talotoimikuntien työpareiksi Hekan asukkaita tekemään ehdotuksia, lukemaan tiedotteita, vastaamaan kyselyihin sekä osallistumaan ekoekspertin haasteisiin. Tarkoitus on testata sovelluksen toimivuutta sekä sisällön puhuttelevuutta. 

Testaus koulutuksineen ja palautteineen vie aikaa kolmen viikon aikana viidestä seitsemään tuntia. Testaus alkaa alkuinfolla ja infotilaisuuden jälkeen sovellusta testataan omatoimisesti omassa tahdissa, infossa annettujen ohjeiden mukaisesti. Testaamisen jälkeen vastataan palautekyselyyn. Osallistumiseen tarvitaan älypuhelin tai tietokone sekä toimiva nettiyhteys.  

Alkuinfotilaisuuksia on tarjolla kolme vaihtoehtoista aikaa. Ilmoittautumisen yhteydessä voit valita sinulle sopivimman ajan, ja kutsun Teamsin kautta järjestettävään infoon saat mahdollisimman pian, vähintään tilaisuutta edeltävänä päivänä. 

Osallistuminen on vapaaehtoista, voit päättää jatkamisesta myös infotilaisuuden jälkeen. 

Ilmoittaudu testaajaksi

Talon taskuun mahtuva ilmoitustaulu 

Asukastoiminnan mobiilisovellusta on kehitetty noin vuoden ajan asukkaista koostuvan kehitysryhmän kanssa. Mukana kehittämisessä on myös muita yleishyödyllisiä vuokrataloyhteisöjä. 

Sovelluksen tavoitteena on tehdä asukastoiminnasta helpompaa, joustavampaa ja helposti lähestyttävää. Sovelluksesta muun muassa saa tietoa oman talon asioista, siinä voi vastata talotoimikunnan tekemiin kyselyihin sekä tehdä omaan asuinkohteeseen liittyviä kehitysehdotuksia. Myös ekofiksuun asumiseen kannustava Ekoekspertti-toiminta jatkuu uudessa sovelluksessa.  

Uusi sovellus tukee myös talotoimikuntien viestintää: sovelluksessa on osio oman kohteen talotoimikunnan ja asukkaiden väliseen viestintään. Talotoimikunta voi tehdä tiedotteita sekä kyselyitä ja asukkaat voivat tehdä ehdotuksia talotoimikunnalle.  

Sovellus on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2023 alussa. Sovelluksen kehittämiseen on saatu rahoitusta Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAlta. 

Ilmoittaudu testaajaksi