Heka kehittää uudenlaista asukastoimintaa tukevaa mobiilisovellusta, jota viimeistellään kuntoon asukastestaajien palautteen perusteella. Haemme nyt tarmokkaita talotoimikuntia pilotoimaan ja kommentoimaan mobiilialustan käyttöä ja sisältöjä alkuvuodesta 2023.

Asukastoiminnan mobiilisovellus otetaan käyttöön vaiheittain alkuvuodesta 2023. Ensimmäinen vaihe toteutetaan 25–30 talotoimikunnan kanssa. Talotoimikunnat harjoittelevat sovelluksen käyttöä, suunnittelevat sisältöjä ja julkaisevat ajankohtaisia tiedotteita sekä kyselyjä sovelluksessa. Talotoimikuntien ilmoittautumisaika päättyy 1.1.2023. 

Ensimmäinen vaihe kaipaa aktiivista otetta sovelluksen käyttöön, kokemusten ja näkemysten keräämistä sekä jakamista pilottiryhmän verkkokokoontumisissa. Ensimmäisen vaiheen talotoimikunnilla on mahdollisuus jakaa kokemuksia myös muille talotoimikunnille sekä asukkaille koulutuksissa ja esiintyä kokemusasiantuntijoina Hekan eri viestintäkanavissa. 

Ensimmäisessä vaiheessa kokemusten keräämisen ja jakamisen lisäksi talotoimikunnat kutsuvat oman kohteen asukkaita ottamaan järjestelmän käyttöönsä. Jos oma talotoimikuntanne sopisi pilottikäyttäjäksi ensimmäiseen vaiheeseen, täyttäkää alta löytyvä ilmoittautumislomake.  

Ilmoittautumislomake talotoimikunnille

Pilotti aloitetaan infotilaisuudella verkossa. Infotilaisuuden jälkeen voitte päättää, lähdettekö projektin ensimmäiseen vaiheeseen. Ilmoittautuminen ja infotilaisuuteen osallistuminen ei vielä sido teitä mihinkään. Kutsut infotilaisuuksiin lähetetään ilmoittautumisajan päätyttyä tammikuun 2023 ensimmäisillä viikoilla. 

Jos haluatte omat näkemyksenne ja ideat sovelluksen osalta laajemmin jakoon, ilmoittautukaa käyttäjiksi ensimmäiseen vaiheeseen!

Taskuun mahtuva talon ilmoitustaulu  

Asukastoiminnan mobiilisovellusta on kehitetty noin vuoden ajan asukkaista koostuvan kehitysryhmän kanssa. Mukana kehittämisessä on myös muita yleishyödyllisiä vuokrataloyhteisöjä. Sovelluksen kehittämistä seurataan hankkeen seurantasivulla.

Sovelluksen tavoitteena on tehdä asukastoiminnasta helpompaa, joustavampaa ja helposti lähestyttävää. Sovelluksesta muun muassa saa tietoa oman talon asioista, siinä voi vastata kyselyihin sekä tehdä omaan asuinkohteeseen liittyviä kehitysehdotuksia. Myös ekofiksuun asumiseen kannustava Ekoekspertti-toiminta jatkuu uudessa sovelluksessa.   

Uusi sovellus tukee myös talotoimikuntien viestintää: sovelluksessa on osio oman kohteen talotoimikunnan ja asukkaiden väliseen viestintään. Talotoimikunta voi tehdä tiedotteita sekä kyselyitä ja asukkaat voivat tehdä ehdotuksia talotoimikunnalle.   

Sovelluksen kehittämiseen on saatu rahoitusta Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAlta. 

Ilmoittautumislomake talotoimikunnille