Testaa palovaroittimesi toimivuus

Toimiva ja oikein asennettu palovaroitin on asukkaan paras turva tulipalon varalta.

Kirjoittanut Hannele Tavi

Pelastuslain mukaan asukkaat ovat itse velvollisia hankkimaan asuntoonsa palovaroittiminen tai useamman, mikäli asunnossa on yli 60 neliömetriä. Asukkaan vastuulla on myös pitää varoitin toimintakuntoisena, sillä vain toimiva palovaroitin voi pelastaa. 

Testaa palovaroittimen toiminta kuukausittain.

Varoitin testataan painamalla palovaroittimen testinappulaa noin viiden sekunnin ajan, jolloin toimiva palovaroitin antaa hälytysäänen. Hälytysääni loppuu, kun testinappi vapautetaan. Herkkäkorvaisten kannattaa suojata korvansa ennen testausta. Asunnon jokainen palovaroitin on hyvä testata vähintään kuukausittain ja aina palattuasi lomalta tai muina aikoina, jolloin asunto on ollut tyhjillään useita päiviä. Paristot on vaihdettava tarvittaessa.

Kaikki Hekan asukkaat eivät kuitenkaan ole tietoisia palovaroittimiin liittyvistä hankinta- ja kunnossapitovelvoitteesta. Siksi Heka on päättänyt, että jatkossa Heka asennuttaa kaikkiin asuntoihinsa palovaroittimet. Isossa osassa Hekan asuntoja on jo tällä hetkellä yhtiön asennuttama varoitin, mutta osassa asuntoja varoittimen hankinta on vielä toistaiseksi asukkaan vastuulla. Mikäli katosta ei siis löydy Hekan asennuttamaan palovaroitinta, on vastuu sen hankkimisesta asukkaalla.

Asukkaan on itse pidettävä huolta varoittimen toimintakuntoisuudesta.

Jatkossa Heka ottaa vastuu palovaroittiminen hankinnasta ja kunnossapidosta. Koska yhtiön on kuitenkin mahdotonta tietää, ovatko palovaroittimet toimintakuntoisia, säilyy vastuu varoittimen säännöllisestä testaamisesta sekä vastuu ilmoittaa viallisesta varoittimesta huoltoon asukkaalla itsellään. Vaikka Heka siis jatkossa asennuttaa kaikkiin asuntoihin palovaroittimet, asukkaan on edelleen itse pidettävä huolta varoittimen toimintakuntoisuudesta.

Testaamisen lisäksi palovaroitin kannattaa imuroida päältä kevyesti noin kahdesti vuodessa käyttämällä imurin pehmeää harjaa. Tämän jälkeen palovaroitin on hyvä aina testata. Jos palovaroitin ei toimi kunnolla ja olet tarkistanut pariston ja sen kiinnityksen, pitää palovaroitin vaihtaa välittömästi.