Apua tiukkoihin paikkoihin

Joskus elämäntilanne saattaa olla vaikea ja menoja kertyy enemmän kuin maksukykyä. Vuokranmaksuongelmiin auttaa asukkaan oma aktiivisuus ja rehellisyys.

Kirjoittanut Hanna Ojanpää Kuvat Mirkka Eskonen

"Asiakkaalla on takana avioero, minkä jälkeen menot ovat kasaantuneet, laskut ovat jääneet maksamatta ja edenneet ulosottoon. Menoja on paljon, kun lapsi harrastaa ja töihin on pukeuduttava tyylikkäästi. Rästiin jääneen sekä seuraavan kuukauden vuokran asiakas on ajatellut maksavansa veronpalautuksilla. Veronpalautukset menevät kuitenkin ulosottoon ja velkaa tulee lisää. Joulu pitäisi järjestää lapselle ja menoja kasaantuu lisää.” 

Edellä kuvattu tilanne voisi sattua kelle tahansa meistä. Vuokranantajalla on lain mukaan kuitenkin oikeus purkaa vuokrasopimus, jos vuokralainen laiminlyö vuokran maksamista. Hankalia tilanteita varten Hekalla on vuokravalvojia, joiden tehtävänä on auttaa kaikissa vuokranmaksuun liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi he hoitavat vuokravelkojen perintää ja tekevät ja valvovat asukkaiden maksusopimuksia. Vuokravalvojat tekevät tiivistä yhteistyötä Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston asumisneuvojien kanssa. 

– Karkeasti voi jaotella, että lyhytaikaisissa ja tilapäisissä maksuvaikeuksissa vuokranvalvojat auttavat maksujärjestelyjen järjestämisessä; kun maksuvaikeudet pitkittyvät, siirtyy asukkaan vuokravelkatilanteen kartoitus ja ongelmanratkaisu asumisneuvojalle, vuokravalvoja Anneli Tuunainen kertoo.

Asumisneuvoja tekee vuokravelkatilanteissa tarvittaessa yhteistyötä asukkaan kanssa kulloinkin tarkoituksenmukaisissa verkostoissa. Siilitien, Herttoniemen ja Roihuvuoren alueella asumisneuvojana työskentelevä Sari Ylitalo haluaa painottaa, että vaikka ongelmia tulisikin eteen, ei se automaattisesti tarkoita häätöä. Aina kannattaa ottaa yhteyttä vuokravalvojaan tai asumisneuvojaan ja lähteä selvittämään tilannetta.

– Valtaosa häädöistä johtuu siitä, että vuokravelkainen asukas ei ota yhteyttä eikä vastaa yhteydenottoihin, kun perinnästä yritetään tavoitella. Toivomme tietysti, että vuokrarästejä ei tarvitse lähteä oikeusteitse perimään ja asukkaat olisivat rohkeasti ja avoimesti meihin yhteydessä, jos vuokranmaksuun tulee vaikeuksia. Maksusopimus on osoittautunut hyväksi työvälineeksi purkaa vuokravelkaa ja päästä tilanteessa eteenpäin, Ylitalo tietää ja muistuttaa, että heitä sitoo työssään vaitiolovelvollisuus.

Rahat voi loppua keltä vain

Ylitalo jatkaa, että vuokrarästien taustalla saattaa olla myös äkillinen elämäntapahtuma. Hän kertoo esimerkin siitä, miten tällaisessa tilanteessa voisi esimerkiksi toimia. 

– Kuvitellaan seuraava tapahtuma. Iäkäs rouva on joutunut sairaalaan äkillisen sairauden takia. Hän on aina säntillisesti maksanut vuokransa eläkkeestä pankin tiskillä vanhaan totuttuun tapaan. Rouva ei osaa käyttää tietokonetta, eikä hänellä ole nettipankkitunnuksia. Sukulaisia ja läheisiä ei juurikaan ole. Kun sairaus antaa myöten, hän soittaa Hekan vuokravalvojalle hädissään, että vuokra on jäänyt maksamatta ja uusi vuokra erääntymässä.  Vuokravalvoja ehdottaa asiakkaalle, että on yhteydessä asumisneuvojaan. Asumisneuvoja sopii asiakkaan kanssa, että laitetaan asiakkaan laskut maksupalveluun. Asumisneuvoja tekee kotikäynnin asiakkaan luokse, ja yhdessä he selvittävät rouvan taloudellista tilannetta. Tarvittaessa neuvotellaan maksusopimus rästivuokraan.

Yhtenäiset prosessit ovat asukkaan etu

Hekassa on tarkistettu vuokranmaksun perintäprosessi aiempaa yhtenäisemmäksi. Yhtenäistämisen yhtenä tavoitteena on, että ongelmiin vuokranmaksussa pystyttäisiin puuttumaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

– Ennen kuin yhtenäistetty perintäprosessi otettiin käyttöön, jokaisella alueyhtiöllä oli omat vuokranmaksun perintäprosessinsa, Heka Koillisen alueyhtiössä työskentelevä Heidi Törnqvist kertoo. 

Perintäprosesseja hiottiin sisäisen työryhmän lisäksi yhdessä ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa. Uudistuksen tavoitteena on, että perintäprosessi, sen sisältö ja rytmi ovat yhtenäisiä kaikissa alueyhtiöissä. 
Hekan asukastyytyväisyyskyselyssä asiakaspalvelun laatuun ollaan oltu tyytyväisiä. Törnqvist pitää toimintojen yhtenäistämistä tärkeänä asiakaspalvelun osana. 

– Uudistuksen myötä asiakkaiden yhdenvertainen kohtelu toteutuu kaikissa alueyhtiöissä. Esimerkiksi aikaisemmin perintäkirjeiden lähettämiseen ei ollut yhtenäistä aikataulua, mutta nyt jokaisessa alueyhtiössä on samat päivät. Tämä tietysti selkeyttää myös omia toimintatapojamme ja työn kulkua, hän toteaa.