Tupakointia rajoitetaan Hekan asunnoissa

Kesäkuun alusta alkaen kaikkiin Hekan uusiin vuokrasopimuksiin sisältyy tupakointikielto, joka koskee tupakointia asuntojen sisätiloissa. Jo aiemmin tupakointikielto on ollut käytössä Hekan uudiskohteissa, jotka ovat valmistuneet toukokuun 2016 jälkeen.

Myös peruskorjauskohteista tulee korjauksen valmistuttua savuttomia. Näissä kohteissa tupakointi on kiellettyä myös parvekkeilla ja pihoilla.

Ennen 1.6.2018 alkaneita Hekan vuokrasopimuksia tupakointikielto ei koske, lukuun ottamatta kahden viime vuoden aikana valmistuneita, uudiskohteissa olevia asuntoja.

Moni Hekan asukkaista toivoi vuoden 2017 asukastyytyväisyyskyselyssä Hekalta toimia tupakoinnin rajoittamiseksi.

”Asukkaat kokevat tupakoinnin häiritseväksi ja tupakka-asiat aiheuttavat paljon erimielisyyksiä asukkaiden kesken. Hekalla asuu myös paljon ihmisiä, jotka eivät voi terveydentilansa vuoksi asua rakennuksissa, joissa tupakoidaan”, kommentoi Hekan toimitusjohtaja Jaana Närö syitä uusien rajoitusten taustalla.

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen tuoreimpien tilastojen mukaan vuonna 2017 suomalaisista 20–64-vuotiaista tupakoi päivittäin 13 prosenttia. Elokuussa 2016 voimaan tulleen uuden tupakkalain tarkoituksena on vähentää tupakointia entisestään: tavoitteena on, että vuonna 2030 tupakointi- ja muita nikotiinituotteita käyttää alle viisi prosenttia suomalaisista. Syynä tupakoinnin rajoittamiseen on erityisesti sen vaikutus kansanterveydelle. Tupakoinnista aiheutuu tätä kautta yhteiskunnalle noin 1,5 miljardin euron kustannukset. Tupakointi on myös yleisin kuolemaan johtaneiden tulipalojen aiheuttaja.

Tupakoinnista aiheutuu merkittäviä kustannuksia myös Hekalle. Huoneistot, joissa on tupakoitu, täytyy remontoida asukkaan poismuuton yhteydessä täysin. Kun tavallisen 2000-luvulla rakennetun kaksion remontti poismuuttotilanteissa maksaa noin 1000-1500 euroa, on sama kustannus tupakoitsijan poismuuton jälkeen jopa 5000-7000 euroa. Suuremmissa asunnoissa tupakasta aiheutuneet remontointikustannukset voivat olla kymmeniä tuhansia euroja. Nämä kustannukset näkyvät myös Hekan vuokrissa.

10 vuoden ajan toiminut Savuton Suomi 2030 -verkosto korostaa, että Suomessa kaikilla on oltava mahdollisuus savuttomaan elinympäristöön. Tämä periaate näkyy uudessa tupakkalaissa. Reilu vuosi sitten voimaan tullut laki muun muassa antaa vuokranantajille mahdollisuuden hakea kunnalta tupakointikieltoja parvekkeille ja pihoilla, jos tupakansavua kulkeutuu häiritsevästi asuntoihin.

”Koko maailma on muuttumassa savuttomaksi, ja siksi myös Hekalla tupakointia rajoitetaan”, toteaa toimitusjohtaja Närö.