Päättäjien tahdolla parempaa asumista?

Pääkaupunkiseudulle tarvitaan lisää kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja. Tästä ollaan yhtä mieltä niin Helsingissä, Espoossa kuin Vantaallakin.

Pääkaupunkiseudun korkeat asumiskustannukset vaikuttavat olennaisesti ihmisten työpaikan valintaan, elintasoon ja elämänhallintaan. Kaikki pääkaupunkialueen kaupungit painivat samojen haasteiden parissa: kysyjiä kaupunkien tarjoamille vuokra-asunnoille on jatkuvasti valtavasti enemmän kuin mitä on tarjota.

– Yksityiset toimijat ovat luopuneet ARA-asuntojen tuotannosta, jolloin vastuu kohtuuhintaisten asuntojen tuottamisesta on jäänyt pääosin kunnallisille toimijoille, selventää Espoon Asuntojen toimitusjohtaja Seppo Kallio.

Kuntien vuokrataloyhtiöt olisivat valmiita tuottamaan asuntoja, kunhan vain siihen tarkoitukseen saadaan tontteja. Hyvä peruslähtökohta kohtuuhintaisten asuntojen jatkuvasti kasvavan kysynnän helpottamiseksi onkin yksinkertaisesti kaavoittaa lisää tontteja kuntien vuokrataloille. 

Kyse on poliittisesta päätöksestä: miten tontit jaetaan?

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n, Hekan toimitusjohtaja Jaana Närön mukaan kyse on tahdosta. 

– Kyllä pääkaupunkiseudulta löytyy rakennusmaata, ja Helsingissä on kaavoitettu ihan tavoitteiden mukaisesti Kyse onkin poliittisesta päätöksestä: miten ne tontit jaetaan? On tarkkaan linjattu, että 20 prosenttia kaikesta tonttivarannosta jaetaan kohtuuhintaisen rakentamisen tarpeeseen. Mutta miksei määrä voisi olla yhtä hyvin suurempikin kun tarvetta selvästi on?

Vantaan kunnallisen vuokrataloyhtiö VAV asuntojen toimitusjohtaja Teija Ojankoski nostaa esiin kysymyksen asuntojen rakentamisen toteuttajista.

– Tarvitaan tontteja ja rakentamista. Ongelma on kuitenkin se, että miksi niitä eivät tee tällä hetkellä muut kuin kuntayhtiö, ja sekin vain poliittisesta velvoitteestaan. Myös rahoitusjärjestelmän korjaus- ja kehittämistarpeet ovat lisänneet kohtuuhintaisten asuntojen puutetta.

Jaana Närö nappaa heti ajatuksen, ja ehdottaa jopa pientä provosointia:

– Meidän kuntayhtiöiden pitäisikin ehkä ottaa reippaampi rooli tässä. Voisimme olla vieläkin aktiivisemmin vaatimassa lisää tontteja. Kyllä me tehdään ja hoidetaan ilman turhaa naputtamista lainaehdoista. Silloin talot ovat ja pysyvät vuokra-asuntokäytössä kohtuuhintaisina ja se on ihan kaikkien etu.

Pääkaupunkiseudun kuntien asunto-osaajia puhututtavat myös tulorajat. Seppo Kallio sanoo odottavansa valtiolta pääkaupunkiseudun erityisolosuhteiden huomioonottamista muutenkin kuin säätämällä pelkästään asuntojen tulorajoja. 

Tulorajat eivät ratkaise asuntopulaa.

– Tulorajat eivät ratkaise asuntopulaa. Valtion pitäisi rohkeasti mahdollistaa pääkaupunkiseudun kunnallisten vuokrataloyhtiöiden tuotantoedellytykset ja ARA-hinnat. Hintakontrollia tulisi kehittää. Sekä valtion että kuntien haasteena olevat rakentamiseen liittyvät normit ja määräykset vaatisivat tarkastelua.

Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät ry:n toiminnanjohtaja Jouni Parkkonen kertoo KOVAn jakavan huolen asumistukimenojen kasvusta. 

– Vain osoittamalla enemmän tukea valtion tukemaan vuokra-asuntotuotantoon ja rakennuttamalla nykyistä enemmän kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja voidaan hillitä asumistukimenoja. Tällöin valtion tukia kanavoituu asukkaalle, mikä näkyy markkinahintaa alhaisempana vuokrana. Tulorajojen palauttaminen sen sijaa luo uuden kannustinloukun. Pienituloisen ihmisen ei välttämättä kannata ottaa työtä vastaan, jos riskinä on jäädä ilman asuntoa. Tulorajojen palauttaminen lisää näin vain byrokratiaa ja kustannuksia. 

Juttu on tuotettu yhteistyössä Espoon asuntojen kanssa.