Kaikki Hekan hankkima kiinteistösähkö on nyt uusiutuvilla energianlähteillä tuotettua

Heka ostaa kiinteistösähköä noin 70 000 megawattituntia vuodessa. Hekan sähkönhankinta kilpailutettiin tänä vuonna, ja EU-tasoisen kilpailutuksen voitti Helen Oy.

Kuvat Aleksi Poutanen

Syyskuusta 2020 lähtien kaikki Hekan käyttämä kiinteistösähkö on kokonaan uusiutuvilla energianlähteillä tuotettua. Päätös tukee Hekaa Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman tavoitteiden täyttämisessä, sillä uusiutuvilla energianlähteillä tuotettuun sähköön siirtyminen tulee vähentämään Hekan toiminnasta aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä noin tuhat tonnia vuodessa. 

Kiinteistösähkön vuosittaiset kokonaiskustannukset olivat Hekalle viime vuonna noin 11,4 miljoonaa euroa. Summa sisältää sekä sähköenergian että sähkön siirron kustannukset. Heka pyrkii sähkönhankinnassaan kiinnittämään ostetun sähkön hinnan hyvissä ajoin vähintään vuodeksi eteenpäin. Näin kiinteistösähkön kustannukset voidaan ennakoida, eikä niihin tule yllättäviä korotuksia esimerkiksi säästä johtuvien hintapiikkien takia. Kilpailutuksen ansiosta Hekan kiinteistösähkön hankinnan kustannukset voivat sähkön markkinahintatilanteesta riippuen laskea tuntuvastikin.  Helen Oy:n kanssa tehty sopimus kattaa kaikki Hekan noin 500 kohdetta.

Kiinteistösähkön käyttökohteita ovat muun muassa pihavalot, porrashuonevalot, autolämmityspistokkeet sekä talosaunat ja -pesulat. Kiinteistösähkön kilpailutus ei vaikuta asukkaiden omiin sähkösopimuksiin, vaan jokainen asukas ostaa jatkossakin kodissaan kuluttamansa sähkön haluamaltaan toimittajalta.