Hekan ympäristöohjelmalla hillitään asumisen ympäristövaikutuksia

Asuminen jättää aina jälkensä ympäristöön. Kasvihuonekaasupäästöjä ja muita ympäristövaikutuksia syntyy sekä kiinteistöjen rakentamisesta että niiden ylläpidosta ja itse asumisesta. Heka pyrkii suunnitelmallisesti vähentämään omasta sekä asukkaidensa ja yhteistyökumppaniensa toiminnasta aiheutuvia ympäristövaikutuksia.  

Kuvat Aleksi Poutanen

Lähivuosien tavoitteemme ovat kattavat: Parannamme kiinteistöjen energiatehokkuutta ja jätteiden kierrätysastetta. Noudatamme Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmaa. Ohjaamme myös yhteistyökumppaneitamme noudattamaan ympäristöperiaatteitamme. Painotamme hankinnoissamme tuotteiden, palvelujen ja järjestelmien ympäristövaikutuksia ja elinkaarikustannuksia. 

Asukkaatkin hyötyvät ympäristöohjelman toimenpiteistä.

Ympäristötoiminnan työkalu on vuoteen 2020 asti katsova Hekan ympäristöohjelma. Se sisältää kymmeniä konkreettisia toimia, joilla pienennämme ympäristölle aiheutuvaa kuormaa. Ympäristön lisäksi asukkaatkin hyötyvät, sillä monet toimenpiteistä, kuten esimerkiksi jätehuollon parantaminen, tukevat asumistyytyväisyyttä ja säästävät kiinteistöjen ylläpidon kustannuksissa.  

Tässä esimerkkejä ympäristöohjelman toimenpiteistä:

  • Laajennamme muovipakkausten keräyksen lähes kaikkiin Hekan kohteisiin kuluvan vuoden aikana, ja myös syväkeräysjärjestelmiä käyttäviin kohteisiin ensi vuoden aikana.
  • Helpotamme lajittelua myös lisäämällä asunnossa olevien jäteastioiden määrä vähintään neljään uusissa ja korjattavissa taloissa.
  • Tehostamme energian käyttöä monella tapaa, kuten lisäämällä led-valaistuksen ja aurinkoenergian käyttöä.
  • Olemme jo mukana energiankulutuksen kysyntäjoustossa, jossa talojemme lämmityskäyrää tarvittaessa alennetaan hieman kaukolämpöverkon kuormituksen vähentämiseksi.
  • Panostamme ympäristöystävällisiin vaihtoehtoihin hankinnoissamme: Kaikki kilpailutetut hankintamme sisältävät ympäristökriteerejä vuoteen 2020 mennessä. Testaamme viheralueiden hoidossa vaihtoehtoisia menetelmiä glyfosaatin käytölle. Ensi vuodesta alkaen emme enää hanki vain fossiilisilla polttoaineilla kulkevia autoja. 

Ympäristövaikutusten vähentämiseen on toki pyritty yksittäisillä toimenpiteillä aiemminkin, mutta ympäristöohjelma antaa tekemiselle selkeät raamit ja yhteiset pitkän tähtäimen tavoitteet. Toteutamme ympäristöohjelmaamme Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän mukaisesti. Hekan hallitus hyväksyi ympäristöohjelman kesäkuussa ja seuraa sen toteutumista vuosittain.