Hekan kohteeseen Karviaistie 12 suunnitellaan lisäkerroksia ja betonijulkisivun korvaamista puulla

Ala-Malmilla sijaitseva Hekan kohteeseen Karviaistie 12 suunnitellaan rakennettavan kaksi lisäkerrosta ja uusi puinen julkisivu. Helsingin kaupungin asuntotuotanto järjesti arkkitehtuurikilpailun kohteen kuorivasta saneerauksesta ja puurakenteisesta korotuksesta. Nyt vireillä on kaavamuutos, joka mahdollistaisi täydennysrakentamisen alueella.

Kuvat Havainnekuva: Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy ja Arkkitehtitoimisto A-Konsultit Oy

Vuonna 1977 valmistuneessa Hekan kohteessa Karviaistie 12 on kahdeksassa 3-4-kerroksisessa rakennuksessa yhteensä 142 asuntoa. Rakennusten betonirunko on edelleen terve ja hyväkuntoinen, mutta betoninen julkisivu on peruskorjauksen tarpeessa. Rakennusten energiatehokkuuskin on heikko. Tarkoituksena on peruskorjata elinkaarensa päähän tulleet rakennukset siten, että niiden viihtyisyys paranee, ja samalla asumisen hiilijalanjälki pienenee. Saneerauksessa tavoitellaan merkittävää parannusta rakennusten energiatehokkuuteen.

Innovatiivinen ratkaisu jatkaa rakennusten käyttöikää

Helsingin kaupungin asuntotuotannon järjestämässä arkkitehtuurikilpailussa Karviaistie 12:n rakennuksiin tuli suunnitella niin sanottu kuoriva saneeraus sekä kaksi lisäkerrosta. Kohteen peruskorjaus, julkisivukorjaus ja korottaminen tulisi tehdä mahdollisimman paljon puuta käyttäen. Kuorivassa saneerauksessa rakennuksen vanhojen betonielementtirakenteisten kerrosten julkisivumateriaali vaihdetaan betonielementeistä puuksi. Tarkoitus on myös korottaa kaikkia kohteen kahdeksaa rakennusta kahdella uudella puurakenteisella asuinkerroksella. Peruskorjauksessa kaikkiin kohteen taloihin rakennetaan hissit, jotka voittajaehdotuksessa on sijoitettu rakennuksen rungon ulkopuolelle. 

Arkkitehtuurikutsukilpailun voitti Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Tallin yhdessä Arkkitehtitoimisto A-Konsulttien kanssa tekemä kilpailutyö nimeltä ”Metsä puilta”. Arviointikriteerejä olivat puumateriaalin innovatiivisen käyttämisen lisäksi monistettavuus, arkkitehtoninen laatu, positiivinen vaikutus kaupunkikuvaan, vähähiilisyys ja kustannustehokkuus. Voittajaehdotus oli kokonaiskustannuksiltaan edullisin.

Voittajaehdotuksessa korjattavista rakennuksista jää jäljelle vain alkuperäinen betonirunko: betoniset julkisivut kuoritaan, vanhat villaeristeet poistetaan ja ikkunat ja katot puretaan. Kilpailun voittanutta ratkaisua käytetään hankkeen tulevan korjaussuunnittelun pohjana, mutta aivan sellaisenaan se ei toteutune.

Keskenään riittävän samankokoiset ja -muotoiset Karviaistie 12:n talot soveltuvat poikkeuksellisen hyvin korotettavaksi. Voittajaehdotuksessa rakennuksen vanhat kerrokset ja puurakenteiset lisäkerrokset ovat ilmeeltään hyvin pitkälti yhteneväiset.

Karviaistie 12:n hanke edistää kiertotaloutta puun käytössä siten, että elinkaarensa päähän tulevan rakennuksen ikää jatketaan puuosia käyttäen. Samalla rakennuksen energiatehokkuus paranee ja uusin asuinkerrosten myötä maankäytön tehokkuus kasvaa. Menetelmä on toistaiseksi harvinainen, sillä betonielementtisten julkisivujen korvaamista puulla on Suomessa käytetty vain yhden kerran aikaisemmin asuinrakennuksen peruskorjauksessa. 

Kaupunki etsii tehokasta ratkaisua matalien lähiöiden täydennysrakentamiseen

Karviaistie 12 on ensimmäisiä täydennysrakentamisen hankkeita Ala-Malmin alueella. Helsingin kaupungin tavoitteena on toteuttaa tulevaisuudessa 40 prosenttia asuinrakentamisesta täydennysrakentamisena. Kaupunki on etsinyt monistettavaa, kustannustehokasta ratkaisua täydennysrakentamiseen lähiöissä, joissa on paljon keskimäärin kolmikerroksisia hissittömiä kerrostaloja.

Karviaistie 12:n hankkeen tuloksia verrataan muihin täydennysrakentamisratkaisuihin kuten purkavaan uudisrakentamiseen ja lisärakennusten rakentamiseen. Kaupunki laatii täydennysrakentamisen mahdollistavan asemakaavan kilpailun tuloksen pohjalta.

Hankkeelle ei ole määritelty tarkkaa rakentamisaikataulua. Kaupunki on pannut vireille kaavamuutoksen, jonka yhteydessä tarkastellaan laajemmin Karviaistie 12:n tontin ympäristöä sekä varaudutaan tuleviin alueellisiin kehityshankkeisiin. Malmista on tavoitteena luoda koko Koillis-Helsingin keskus ja kaupunginosa jopa 50 000 asukkaalle. Suunnittelukilpailu oli osa Malmin kehittämistä ja täydennysrakentamista. Helsingin tavoitteena on hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä. Puurakentamisen lisääminen sekä kiertotalous ovat keinoja tavoitteen saavuttamiseksi.

Hekan kohde Karviaistie 12

  • Asuntoja 142, 19-neliöisistä yksiöistä yli 90-neliöisiin neljän huoneen ja keittiön asuntoihin.
  • Rakennusvuosi 1977
  • Rakennuksien määrä 8
  • Kerrosten määrä 3–4
  • Isännöinti ja huolto Hekan koillisen toimisto
  • Tutustu kohdesivuun