Heka ottaa käyttöön uuden vuokrantasausmallin

Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka) käyttää jatkossa aiempaa malliaan tasapuolisempaa ja läpinäkyvämpää tapaa määrittää ja tasata vuokransa alueittain ja kohteittain.

Vuokrat ovat jatkossakin omakustannusvuokria, mutta niitä tasataan uudella tavalla, joka huomioi asuntojen käyttöarvon aiempaa paremmin. Uusi määritystapa ei sinällään vaikuta keskivuokran määrään.

Nykyään Hekan asukkaan vuokra keskeisesti sijaitsevissa taloissa saattaa olla puoletkin alueen yleisestä vuokratasosta. Syrjemmässä sijaitsevissa taloissa vuokrat ovat vain hieman alueen yleistä vuokratasoa alempia. Uuden mallin tavoitteena on, että vuokra olisi suhteessa saman verran edullisempi verrattuna yleiseen vuokratasoon riippumatta siitä, missä päin Helsinkiä asuu.

Jotta tämä olisi mahdollista, Hekan vuokrien tasaus toteutetaan jatkossa omakustanteista kokonaisvuokraa tasaamalla. Aiemmin vuokrat muodostuivat omakustanteisista pääoma- ja hoitovuokrista, joita tasattiin erikseen ja alueittain hieman erilaisista lähtökohdista käsin. Uudessa mallissa käyttöarvo eli asuntojen sijainti, varustetaso ja kunto vaikuttavat vuokraan suoremmin. Kohteet saavat pisteitä ominaisuuksiensa mukaan ja vuokran määrä seuraa pisteitä.

Uutta mallia valmisteltiin yhdessä asukkaiden edustajien kanssa vuosina 2016 ja 2017. Kokonaisvuokrien tasaamiseen perustuvaa vuokranmääritystä käytetään ensimmäistä kertaa vuoden 2019 vuokria määritettäessä, keväällä 2018. Mallin käyttöönotto tehdään suunnitelmallisesti ja hallitusti eikä suuria kertakorotuksia tehdä.

Tutustu tarkemmin Hekan uuteen vuokranmääritysmalliin (pdf).