Faktan paikka: Näin Hekalla vähennetään asumisesta aiheutuvia päästöjä

Helsingin kaupunki on sitoutunut vähentämään kasvihuonepäästöjään merkittävästi. Näin Heka työskentelee yhteisen tavoitteen eteen.

Kirjoittanut Anne Ventelä Kuvat Antti Pulkkinen

Hiilineutraali Helsinki 2035

 • Helsingin kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä.
 • Hiilineutraalissa kaupungissa tapahtuva toiminta ei enää lämmitä ilmastoa.
 • Tavoitteena on vähentää kasvihuonepäästöjä 80 prosenttia vuodesta 1990.
 • Loput 20 prosenttia päästöistä kompensoidaan esimerkiksi hiilinieluja lisäämällä.
 • Ilmasto-ohjelma koostuu konkreettisista toimenpiteistä, joita myös Heka toteuttaa.

Mistä päästöjä kertyy Helsingissä?

Suurin osa päästöistä aiheutuu helsinkiläisten asumisesta, liikkumisesta ja kuluttamisesta.

 

Näin Helsingissä vähennetään päästöjä

Helsingissä päästöjen vähentämiseksi on tehty 147 erilaista toimenpidettä, joista14 koskee Hekaa

 

Hekan toimenpiteitä asumisen päästöjen vähentämiseksi

Hukkalämpöjen talteenotto

Hukka- ja kierrätyslämpöjen haltuunotto on yksi merkittävimmistä keinoista parantaa rakennusten energiatehokkuutta. Noin 1 600:lle Hekan omistamalle rakennukselle tehdään AI-energiakartoitus, jolla selvitetään elinkaarikustannuksiltaan parhaat keinot energiatehokkuuden lisäämiseen ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen.

Maa- tai merilämpöpilotointi

Hekan jokaisessa alkavassa uudis- ja peruskorjaushankkeessa kartoitetaan mahdollisuus maalämmön toteuttamiseen. Alkavia maalämpöhankkeita ovat uudiskohde Sompasaaressa Kaljaasi Fortunan kadulla ja peruskorjauskohteet Gunillantie 6 ja Jollaksentie 87. Sijainniltaan sopivissa hankkeissa tutkitaan merilämmön mahdollisuus.

Kuvituskuva, jossa patteri, kaukoputki, tehdas, laskin ja kierrätysmerkki

Energiatehokkuus peruskorjauksissa

Hekan rakennusten energiatehokkuutta parannetaan niiden peruskorjausten yhteydessä esimerkiksi parantamalla rakenteiden lämmöneristystä ja lisäämällä poistoilmalämpöpumppu tai koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä lämmön talteenotolla. Lisäksi uusitaan ikkunoita ja ovia, vaihdetaan led-valaisimia ja lisätään liiketunnistimilla toimivia valaisimia. Kerrostalojen energiatehokkuudessa tavoitellaan vähintään 32 prosentin parannusta rakennusvuoden tasoon. Rivitaloissa tavoite on 36 prosenttia.

Kaupunkiviljelyn edistäminen

Kaupunkiviljely lisää asukkaiden hyvinvointia ja vähentää pienimuotoisesti ruoan kuljetuksesta ja pakkaamisesta syntyviä kasvihuonepäästöjä. Hekan asukkaat saavat tilata viljelylaatikoita talotoimikunnan määrärahoilla. Osassa uusista kohteista, esimerkiksi Kuninkaantammessa, viljelylaatikoita on valmiina.

Peruskorjausten konseptiratkaisut

Heka on saanut Euroopan komission myöntämän ELENA-rahoituksen asuinrakennusten energiatehokkuuden optimointiin. Lähes 170 rakennukselle tehdään yksilöllinen laskelma, jossa etsitään elinkaarikustannuksiltaan parhaita ratkaisuja edistää energiatehokkuutta sekä uusiutuvan energian ja hukkalämpöjen hyödyntämistä. Tavoitteena on kehittää tyyppiratkaisuja keskenään samantyyppisten tai -ikäisten rakennusten peruskorjaukseen.

Pitkän tähtäimen peruskorjaussuunnitelmat

Hekalla on käytössä kymmenen vuoden eli pitkän aikavälin kunnossapitosuunnitelma, jota päivitetään vuosittain. Sen pohjalta kohteisiin suunnitellaan tarkat energiansäästötoimenpiteet, joiden vaikutusta arvioidaan pitkällä aikavälillä.

Muut toimenpiteet, joiden toteuttamiseen Heka osallistuu

Kuvituskuva, jossa puuta, metsää ja saha.
 • Rakennushankkeiden elinkaaripäästöt minimoidaan.
 • Kierrätysmateriaalien osuutta rakentamisessa lisätään.
 • Kiinteistöautomaatiojärjestelmiä uusitaan energiankulutuksen optimoimiseksi.
 • Korjaus- ja uudisrakentamiskohteessa selvitetään mahdollisuus uusiutuvan energian käyttöön.
 • Puurakentamista lisätään.
 • Kaupunki tekee selvityksen energiatehokkuuden toteuttamisen rahoituksellisista esteistä.
 • Innovatiivisia ja kestäviä hankintoja edistetään.

Lue lisää ja seuraa toimenpiteiden edistymistä: ilmastovahti.hel.fi

Heka vaalii ympäristöä myös näin:

 • Jätteiden lajitteluastetta parannetaan asiakkaita tiedottamalla ja jätehuoltoa kehittämällä.
 • Haitallisten kemikaalien käyttöä vähennetään kiinteistöjen puhtaanapidossa ja huollossa.
 • Pihojen suunnittelussa ja hoidossa huomioidaan syntyvät jätteet ja päästöt sekä vaalitaan luonnon monimuotoisuutta.
 • Hankintapäätöksissä painotetaan ympäristövaikutuksia ja elinkaarikustannuksia.

 

Asiantuntijana ympäristöpäällikkö Marika Nyyssönen, Helsingin kaupungin asunnot Oy