Asunnonvaihtojen asukasvalinta siirtyi Stadin asunnoille

Asuntoa vaihdettaessa tarkastetaan hakijan tulot ja varallisuus.

Vuoden 2017 alusta lähtien asunnonvaihtoa Hekan asunnosta toiseen hakevien Hekan asukkaiden asunnonvaihtohakemukset on jätetty Stadin asunnoille, Helsingin kaupungin asuntopalveluille. Hekan alueyhtiöt eivät enää käsittele asunnonvaihtohakemuksia tai tee päätöksiä asunnonvaihdoista. Hakemus on voimassa kolme kuukautta kerrallaan ja sen voi  uusia, jos asunnonvaihtotarve jatkuu.

Vaihtoasuntoa ja -kumppania voi myös etsiä omatoimisesti muista Hekan asukkaista Asunnonvaihtopörssistä osoitteessa www.hekaoy.fi/asunnonvaihtoporssi, jossa voi jättää ilmoituksen tai selata muiden ilmoituksia. Jos tarpeet vaihtoasuntojen suhteen kohtaavat, voi jättää hakemuksen keskinäisen vaihdon hyväksymiseksi Stadin asunnoille.

Jos sähköisen asunnonvaihtohakemuksen jättäminen ei ole mahdollista, vaihtoasuntoa voi hakea asioimalla Stadin asuntojen asiakaspalvelussa Ruoholahdessa osoitteessa Itämerenkatu 3.

Asunnonvaihtoa Hekan asunnosta toiseen ei myönnetä, jos hakijan tulot ylittävät tuloille asetetut rajat.

Asunnonvaihtojen asukasvalinnan siirtyminen Stadin asunnoille johtuu pääkaupunkiseudun ARA-vuokra-asunnoissa käyttöönotetuista tulorajoista, jotka koskevat sekä uusia asukkaita että asunnonvaihtajia. 

Asukkaalle ei enää myönnetä asunnonvaihtoa Hekan asunnosta toiseen, jos hänen tulonsa ylittävät tuloille asetetut rajat. Yksinasuvan tuloraja ennen veroja on 3 000 euroa ja kahden aikuisen talouden 5 100 euroa. Lapsiperheissä tuloraja nousee 600–650 eurolla per lapsi.

Asunnonvaihtajilta tarkastetaan muiden Hekan asuntoa hakevien tapaan myös varallisuus. Varallisuudeksi luetaan esimerkiksi asunto-osakkeet, kiinteistöt sekä arvopaperit. Varallisuudesta vähennetään siihen kohdistuvat velat.

Asunnonvaihtojen edellytykset säilyvät ennallaan. Asunnonvaihtoa hakevalla on oltava perusteltu tarve vaihtoasunnolle. Asunnonvaihtoa voi hakea esimerkiksi perhekoon muuttuessa, taloudellisissa vaikeuksissa tai terveydellisistä syistä. Ennen hakemista hakijan on pitänyt asua nykyisessä Heka-asunnossaan vähintään vuoden. Hänellä pitää olla toistaiseksi voimassaoleva vuokrasopimus Hekassa.

Asunnonvaihtohakemukseen on liitettävä puoltava isännöitsijälausunto.

Vaihtoasuntoa hakiessa tarvitaan isännöitsijänlausunto, joka tilataan omasta alueyhtiöstä. Puoltavan isännöitsijänlausunnon saadakseen hakijalla ei saa olla maksamattomia vuokria tai muuta velkaa Hekalle. Hakijalla ei saa olla viimeisen vuoden aikana annettua kirjallista varoitusta. Ennen isännöitsijänlausunnon kirjoittamista tehdään myös asuntotarkastus hakijan nykyiseen asuntoon. Isännöitsijänlausunto on maksullinen ja voimassa vuoden. Ennen mahdollisen vaihdon toteutumista isännöitsijälausunnon ajanmukaisuus tarkastetaan Heka-alueyhtiöstä. Asunnonvaihtohakemusta, jonka liitteenä ei ole isännöitsijänlausuntoa, ei oteta käsittelyyn Stadin asunnoilla.

Pääkaupunkiseudun ARA-vuokra-asunnoissa otettiin valtioneuvoston päätöksen mukaisesti käyttöön tulorajat vuoden 2017 alusta lähtien. Tulorajat koskevat sekä uusia asukkaita että asunnonvaihtajia. Asukkaan asema talon perusparannus- ja purkutilanteissa on turvattu, sillä tulot ja varallisuus tarkistetaan vain silloin, kun asunnonvaihto tapahtuu asukkaan omasta tahdosta.

Yksin asuvan tuloraja ennen veroja on 3 000 euroa ja kahden aikuisen talouden 5 100 euroa. Lapsiperheissä tuloraja nousee 600–650 eurolla per lapsi.

Esimerkkejä kuukausittaisista tulorajoista erilaisissa ruokakunnissa 

(euromääräiset tulot ennen veroja) 

  • 1 aikuinen: 3 000 euroa
  • 2 aikuista: 5 100 euroa
  • 1 aikuinen ja 1 lapsi: 3 650 euroa
  • 2 aikuista ja 1 lapsi: 5 750 euroa
  • 2 aikuista ja 2 lasta: 6 350 euroa
  • 2 aikuista ja 3 lasta: 6 950 euroa

Lähde: ympäristöministeriö