Koronavuosi näkyi jätepisteillä ja vesimittareissa

Vuonna 2020 asukkaamme viettivät koronavirusepidemian vuoksi tavallista enemmän aikaa kotona, ja se näkyi Hekalla jätemäärän ja vedenkulutuksen kasvuna. Kokonaisenergiankulutus oli viime vuonna edellistä vuotta hieman alhaisempi.

Asukkaamme käyttivät viime vuonna vettä nelisen prosenttia enemmän kuin vuonna 2019. Keskimäärin vettä kului 148,5 litraa vuorokaudessa per asukas.  

Jätettä kertyi Hekan taloissa viime vuonna noin 1,4 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Kaikesta kerätystä jätteestä sekajätettä oli noin 77,5 prosenttia. Vaikka sekajätteenkin laskennallinen määrä kasvoi, oli sen osuus kaikesta kertyneestä jätteestä kuitenkin 0,7 prosenttia edellistä vuotta pienempi. Hekan asukkaat siis lajittelivat jätteitään hieman aiempaa tarkemmin.  

Jätehuollon kustannukset kasvoivat silti lähes puoli miljoonaa euroa. Se johtuu etenkin sekajätteen keräyshintojen noususta ja jätepisteille hylätyn irtojätteen määrän lisääntymisestä.  

Edellistä vuotta isompi jätemäärä ja vedenkulutus johtunevat osittain siitä, että koronaepidemian vuoksi kotona oltiin tavallista enemmän. Suurempaa jätemäärää selittää myös Hekan asunto- ja asukasmäärän kasvu. 

Kokonaisenergiankulutus oli 0,83 prosenttia edellistä vuotta alhaisempi. 

Hekan verkkosivujen kohdekohtaisilla sivuilla on nähtävillä valtaosasta kohteita edellisen ja kuluvan vuoden jätemäärät ja jätehuollon kustannukset sekä kylmän veden, kaukolämmön ja sähkönenergian kulutustiedot.