Jätehuollon teemavuoden huikeat tulokset innostavat

Hekassa panostettiin viime vuonna jäteasioihin huikein tuloksin. Sekajätteen laskennallinen määrä väheni edellisvuoteen verrattuna noin 860 000 kiloa, vaikka asukasmäärä kasvoi. Muovipakkausten keräystä laajennettiin ja nyt muovipakkausten keräys on 80 prosentissa Heka-kohteista.

Hekassa panostettiin viime vuonna jäteasioihin huikein tuloksin. Lajitteluun keskittyvä teemavuosi oli sekä Hekan että Hekan asukkaiden toive ja jätehuollon kehittämiseen satsattiin monin toimenpitein. Teemavuoden tavoitteena oli tehdä lajittelusta mahdollisimman helppoa ja luontevaa asukkaille ja samalla vähentää sekajätteen määrää.

Jätehuoneita optimoitiin taloudellisemmiksi ja lajitteluohjeet päivitettiin. Heka järjesti kaikilla alueillaan ekofiksun asukastapahtuman, jossa asukkaita opastettiin lajittelussa ja heille kerrottiin jätehuollon taloudellisista- ja ympäristövaikutuksista. Tapahtumat järjestettiin yhteistyössä HSY:n kanssa.

Sekajätteen määrä väheni Hekan ja asukkaiden yhteistyöllä

Sekajätteen laskennallinen määrä väheni edellisvuoteen verrattuna noin 860 000 kiloa, vaikka asukasmäärä kasvoi. Sekajäte on kallein jätelaji, jonka vähentäminen säästää jätehuollon kustannuksia. Suuri merkitys muiden toimenpiteiden lisäksi on asukkaiden kasvavalla innostuksella lajitteluun, jolloin sekajätteen määrä luonnollisesti vähenee. Viime vuoden aikana Hekassa lisättiin asukkaiden lajittelumahdollisuuksia lisäämällä muovipakkausten keräysastioita jätepisteille, ja tällä hetkellä muovia kerätään 80 prosentissa Hekan kohteista. Muovipakkauksia kerättiin viime vuoden aikana noin 270 500 kiloa.

Jätehuollon teemavuosi oli osoitus siitä, että asukkaiden ja Hekan yhteistyöllä saadaan aikaan hyviä tuloksia. Hyvin alkanutta yhteistyötä onkin tarkoitus jatkaa, ja Hekalla suunnitellaan parhaillaan talojen ympäristöasioihin keskittyvää Ekoekspertti-toimintaa yhdessä asukkaiden kanssa. Suunnitelmissa on, että ekoeksperteiksi valitut henkilöt tekevät yhteistyötä myös alueyhtiöihin valittujen ekotukihenkilöiden kanssa. Ekoeksperttinä voi toimia kuka tahansa aiheesta kiinnostunut talon asukas.

Hekassa työskennellään ympäristöasioiden parissa jatkuvasti ja Heka pyrkii suunnitelmallisesti pienentämään omasta sekä asukkaidensa ja yhteistyökumppaniensa toiminnasta aiheutuvia ympäristövaikutuksia. Hekan ympäristöohjelman tulevia konkreettisia toimia ovat muun muassa tänä vuonna syväkeräysjärjestelmiin lisättävä muovipakkausten keräys sekä asuntojen jäteastioiden määrän lisääminen uusissa ja korjattavissa kohteissa.