Hekalla tehdään ympäristölle parempaa asumista

Kiinteistöjen rakentamisesta ja niiden ylläpidosta sekä asumisesta syntyy kasvihuonekaasupäästöjä ja muita ympäristölle haitallisia vaikutuksia. Hekalla niitä ajetaan lähivuosina alas etenkin energiatehokkuuden, uusiutuvan energian ja kiertotalouden keinoin. Panostamme myös hankintojen ympäristövastuullisuuteen ja ympäristöasioista viestimiseen.

Kuvat Roope Permanto

Ympäristötyön keskeinen työkalu on vuoden vaihteessa päivitetty Hekan ympäristöohjelma ja sen pitkän tähtäimen tavoitteet asumisen ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Tässä esimerkkejä ympäristöohjelmaan kirjatuista tavoitteista:

  • Olemme sitoutuneet Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmaan.
  • Parannamme kiinteistöjemme energiatehokkuutta 7,5 prosenttia vuosien 2017–2025 aikana.
  • Laajoissa peruskorjauksissa tavoittelemme EU-rahoitteisen HELENA-hankkeen ajan jopa 40 prosentin parannusta korjattavan kohteen energiatehokkuuteen.
  • Lisäämme uusiutuvan energian käytön ja tuotannon osuutta.
  • Käyttöveden kulutus kohteissamme alenee vähintään prosentin vuosittain.
  • Jätteiden lajitteluaste paranee ja sekajätteen osuus kokonaisjätemäärästä pienenee vuosittain.
  • Hankinnoissamme korostuu ympäristö- ja sosiaalinen vastuu.
  • Kehitämme uusia kannustimia ympäristötyön edistämiseksi ja haastamme asukkaitamme arjen ympäristötekoihin.
  • Jokaisessa kohteessamme on yksi tai useampi ekoekspertti.
  • Kerromme ympäristötyömme tuloksista konkreettisilla esimerkeillä.  

Merkkejä ympäristöohjelman toimista voi nähdä monissa Hekan taloissa. Edellisen ympäristöohjelman aikana muun muassa paransimme kiinteistöjen jätepisteiden toimivuutta ja laajensimme muovipakkausten keräyksen lähes kaikkiin kohteisiimme. Taloihimme on jo asennettu aurinkovoimaloita, ja jatkossa sellainen tulee uudis- ja peruskorjauskohteisiin aina, kun se on teknisesti mahdollista. Vuoteen 2025 mennessä vaihdamme kaikki ulko- ja yhteisten tilojen valaisimet ledeiksi. Ympäristön lisäksi asukkaatkin hyötyvät, sillä moni ympäristöohjelman toimenpiteistä tukee asumistyytyväisyyttä ja säästää kiinteistöjen ylläpidon kustannuksissa.  

Tutustu Hekan ympäristöohjelmaan