Faktan paikka: Näin vesi virtaa Päijänteestä helsinkiläisten hanoihin

Mistä Heka-kotisi vesi on peräisin? Entä minne se päätyy? Suomalainen hanavesi on hintansa väärti: ämpärillinen maksaa kolme senttiä, ja laatu on pullovettä parempaa.

Kirjoittanut Petja Partanen Kuvat Otavamedia OMA

Raakavesi Päijänteestä

Raakavesi

Helsingin raakavesi tulee Päijänteestä. Maailman pisin yhtenäinen kalliotunneli matkaa 120 kilometriä 30–100 metrin syvyydessä ja päätyy Helsingin ja Vantaan rajalla sijaitsevaan Silvolan tekojärveen.

Raakavesi vesitorni

Vesitornit

Vesitorneilla on kaksi tehtävää: varastoida puhdistettua vettä ja pitää yllä vesijohtoverkoston painetta. Vesitornin säiliön vedenpinnan täytyy olla kerrostaloja korkeammalla, jotta paine riittää myös ylimpiin kerroksiin. Joskus avuksi tarvitaan myös pumppuja.

Veden puhdistus

Raakavesi puhdistetaan talousvedeksi Pitkäkosken ja Vanhankaupungin vedenpuhdistuslaitoksilla. Monivaiheisessa prosessissa vedessä oleva orgaaninen aines saostetaan pois, mikrobit tuhotaan otsonilla, pH-arvoa säädetään ja vesi desinfioidaan UV-valon avulla. Kunnallisen vesijohtoverkoston kylmä ja puhdas vesi virtaa kerrostaloon talon päävesimittarin läpi. Osa vedestä lämmitetään kaukolämmöllä ja syötetään talon lämminvesiputkistoon.

veden kulutus ja mittaus

Veden käytön mittaus

Uusiin asuntoihin rakennetaan asuntokohtaiset vesimittarit kylmälle ja lämpimälle vedelle. Jo joka neljännessä Hekan asunnossa vesi laskutetaan toteutuneen kulutuksen mukaan. Se on reilua: näin säästeliäs vedenkäyttäjä ei joudu maksamaan lotraajan kuluja. Tulevaisuudessa EU-direktiivi velvoittaa huoneistokohtaiseen vedenkulutuksen mittaukseen yhä useammissa asunnoissa. 

Vesi kotona

Vesijohtoverkoston paine saa veden virtaamaan, kun hana avataan. Suihkuhanasta tulee vettä noin 12 litraa minuutissa, käsienpesuhanasta 6 litraa minuutissa. WC:n huuhtelu kuluttaa vettä noin 6 litraa.

Sadevesi ja hulevedet

Hulevedet

Mitä enemmän kaupunkialueella on vettä läpäisemätöntä pintaa, kuten asfalttia tai rakennusten kattoja, sitä enemmän sade- tai sulamisvesiä, eli hulevettä, syntyy. Nykyisin hulevesille on omat lähivesistöihin virtaavat viemärinsä. Hulevesiviemäreihin ei saa laittaa roskia tai muita jätteitä, sillä ne päätyvät luontoon. Helsingin kantakaupungissa on vielä niin sanottuja sekaviemäreitä. Niissä hulevedet sekoittuvat jäteveteen. Tämä kuormittaa turhaan jätevedenpuhdistamoa ja nostaa jäteveden puhdistuskustannuksia. Vanhat sekaviemärit erotetaan jätevesiviemäriksi ja hulevesiviemäriksi katujen saneerausten yhteydessä.

Jätevesi

Jätevesi

Kun vesi virtaa viemäriin, siitä tulee jätevettä. Helsinkiläisten jätevedet päätyvät viemäriverkostoa pitkin käsiteltäväksi Viikinmäen jätevedenpuhdistamoon. Viikinmäen kallioon louhittu jätevedenpuhdistamo on Pohjoismaiden suurin. Se käsittelee 800 000 ihmisen ja alueen teollisuuden jätevedet. Jätevesien puhdistuksessa käytetään mekaanista, kemiallista ja biologista puhdistusta, ja sivutuotteena syntyy lietettä sekä biokaasua. Vesistöjä rehevöittävä fosfori poistetaan 95-prosenttisesti ja typpi 90-prosenttisesti. Puhdistetut jätevedet johdetaan kalliotunnelissa Katajaluodon edustalle, kahdeksan kilometrin päähän Helsingin eteläkärjestä. Matkalla jäteveden lämpöenergia otetaan talteen Katri Valan lämpöpumppulaitoksessa.