Faktan paikka: Mikä jätehuollossa maksaa?

Jätehuollon kustannukset pysyvät kurissa, kun jätetiloissa on sopiva määrä jäteastioita ja niiden tyhjennysrytmi on kohdallaan. Vähintään yhtä suuri merkitys on sillä, että asukkaat lajittelevat jätteensä huolellisesti eikä jäteastioiden ulkopuolelle hylätä sinne kuulumatonta roinaa. 

Kuvat Shutterstock / Grafiikka: Taru Saxelin, Otavamedia OMA

Jätteiden lajittelu on myös raha-asia. Kustannustehokkaassa jätetilassa on astiat eri jätelajeille, jäteastioiden määrä vastaa kohteen tarpeita ja astioita tyhjennetään sopivin välein. Vähintään yhtä tärkeää on se, miten jätetilassa toimitaan. Asukkaat voivat omilla valinnoillaan vaikuttaa jätehuollon kustannuksiin. Oikein lajiteltu jäte on kaikkein edullisinta. Jätetilaan kuulumattomat roinat aiheuttavat eniten ylimääräisiä kustannuksia. Jäteastioiden tasainen täyttäminen on myös tärkeää, sillä lattialle pudonneet tai jätetyt roskapussit maksavat ylimääräistä.

Asukkaan valinnoilla on vaikutusta

Sekajätteeseen päätyy yhä paljon lajittelukelpoista jätettä. Kun lajittelu lisääntyy, tarvitaan vähemmän sekajäteastioita ja niiden tyhjennyksiä. Se laskee kustannuksia, sillä sekajätteen kerääminen on kalliimpaa kuin muiden jätelajien.

Jätehuoneisiin hylätään usein sinne kuulumatonta roinaa, kuten huonekaluja ja elektroniikkaromua, ja siitä aiheutuu tuntuvia lisäkustannuksia. Esimerkiksi jäteastian ulkopuolelle jätettyjen sekajätteeksi luokiteltavien esineiden, pakkauksien ja säkkien noudosta veloitetaan 30 euroa kuutiolta. 

Huonekalut, sähkölaitteet ja muut jätetilaan hylätyt roinat aiheuttavat merkittäviä lisäkustannuksia.

Jätehuoneen sijaan tarpeettomien tai rikkinäisten huonekalujen, kodinkoneiden ja muiden isojen esineiden oikea paikka on esimerkiksi Sortti-asema.

Lue ohjeemme, miten pääset eroon sähkölaiteromusta ja isoista esineistä.

Myös jäteastian siirtomatkalla on pieni vaikutus tyhjennyksen hintaan. Korkeintaan kymmenen metrin siirtomatkasta ei peritä maksua. Sitä pidemmän siirtomatkan hinta määräytyy kymmenen metrin välein.

Jäteastian siirtomatkan hinta
Jäteastian siirtomatkan hinta. Klikkaamalla kuvaa se aukeaa suurempana uuteen ikkunaan.


Aktiivisella lajittelulla selviä säästöjä

Hekan jätehuollon teemavuoden aikana on panostettu jätetilojen toimivuuteen. Jo valtaosassa kohteitamme on tarkistettu, että astiamäärät ja tyhjennysvälit vastaavat kohteen asukkaiden tarpeita:  

Esimerkkikohteessa on 135 asukasta. Kohteen jätehuollon kustannuksia pienennettiin vähentämällä jäteastioiden määrää ja tyhjennyksiä. 

Alun perin jätehuoneessa oli viisi sekajäteastiaa, jotka tyhjennettiin kolme kertaa viikossa. HSY:n suosituksen mukaan 135 asukkaan kohteen jätehuoneeseen riittää kaksi tyhjennystä viikossa. Tyhjennyskertojen harventamisen lisäksi yksi sekajäteastia poistettiin kokonaan ja korvattiin muovipakkausten keräysastialla. Näin saatiin pienemmäksi sekä sekajäteastioiden määrä että niiden tyhjennyskerrat. 

Keräyspaperin määrä on laskenut tuntuvasti ja siksi monessa jätetilassa on paperinkeräysastioita liikaa. Esimerkkikohteesta poistettiin yksi ylimääräinen paperinkeräysastia. Se toi lisää tilaa muille keräysastioille.

Keräyspaperin määrä on laskenut tuntuvasti.

Paperin-, lasin- ja metallinkeräysastiat tyhjennetään yleensä harvemmin kuin kerran viikossa. Metallin- ja lasinkeräysastiat eivät esimerkkikohteessa mahtuneet jätehuoneeseen sisälle vaan ne oli sijoitettu jätetilan ulkopuolella. Tämä houkutti heittämään niihin muitakin kuin metalli- ja lasiroskia. Kun muiden jäteastioiden määriä vähennettiin, saatiin myös lasin- ja metallinkeräysastiat mahtumaan jätetilaan sisälle. 

Tälle kohteelle yksi biojäteastia ja kaksi kartonkiastiaa kerran viikossa tyhjennettynä ovat hyvä määrä, eikä niihin tehty muutoksia.

Jäteastioiden määrät ja tyhjennysvälit ennen optimointia ja optimoinnin jälkeen.
Esimerkkikohteen jäteastioiden määrät ja tyhjennyskerrat ennen optimointia ja optimoinnin jälkeen. Klikkaamalla kuvaa se aukeaa suurempana uuteen ikkunaan.

Esimerkkikohteessa tyhjennysrytmien sekä astioiden määrän muutoksella saatiin aikaan huomattavat, yli 4000 euron vuotuiset säästöt. Säästöä kuitenkin syntyy vain, jos kohteen asukkaat ottavat lajittelun omakseen ja täyttävät jäteastiat oikein.

Joissakin kohteissa ei välttämättä ole lainkaan ylimääräisiä astioita ja tyhjennysrytmitkin ovat kohdallaan, joten vastaavia säästöjä ei ole mahdollista toteuttaa kaikissa kohteissa. 

Jätehuollon kustannusten muutos optimoinnin jälkeen
Jätehuollon vuosittaisten kustannusten muutos esimerkkikohteessa. 

Muovipakkausten keräysastioita lisätään tarpeen mukaan

Vaikka sekajätteestä suuri osa on muovipakkauksia, aloitetaan muovipakkausten keräys usein vaihtamalla vain yksi sekajäteastia muovipakkausten keräysastiaksi, sillä vajaiden astioiden tai huonosti lajitellun jätteen tyhjentäminen aiheuttaa turhia kustannuksia. Muovipakkausten keräysastioita voidaan lisätä, kun lajittelu on lähtenyt hyvin käyntiin. Tällä hetkellä muovipakkausten keräysastioille on mahdollista saada tyhjennys vain kerran viikossa.

Lähde: HSY

Hima 4/2018.