Faktan paikka: Jätteen matkassa roskapöntöltä jatkokäsittelyyn

Mitä jätekatokseen viedylle roskapussille tapahtuu? Entä mihin biojäteastian sisältö päätyy? Menevätkö metallitölkit ja lasipullot kierrätykseen? Useimmat jätteet kulkevat jatkokäsittelyyn ja päätyvät teollisuuden raaka-aineeksi tai energiaksi.

Asun, siis lajittelen

Sanomalehdet kiertoon

Hekalla on paperinkeräyssopimus L&T:n, Paperinkeräyksen ja Remeon kanssa. Kuljetusyritys vie paperin vastaanottoterminaaliin Vantaalle tai Keravalle. Vastaanottoterminaalissa paperi paalataan ja välivarastoidaan. Paalit viedään isommissa erissä paperitehtaalle, joita on Suomessa useampia. Esimerkiksi L&T vie paperia Kaipolan paperitehtaalle. Paperitehtailla keräyspaperia käytetään paperin valmistuksessa, erityisesti sanomalehtipaperin ja luettelopaperin raaka-aineena.

Maitotölkille uusi elämä

HSY kuljettaa kartongin Vantaalle Paperinkeräys Oy:n ja Remeo Oy:n terminaaleihin, joissa se paalataan. Paalit kuljetetaan raaka-aineeksi kartonkitehtaalle, esimerkiksi Poriin tai Ruotsiin. Kartonkitehtaalla kartongista irrotetaan kartonkikuitu sekä muovi- ja alumiinipinnoitteet. Muovipinnoite kuivataan ja viedään voimalaitokseen energiahyödynnettäväksi. Osa alumiinipinnoitteista erotellaan ja kierrätetään raaka-aineena uusiin tuotteisiin. Kierrätyskartonkia käytetään muun muassa aaltopahvin raaka-aineena, pakkauskartongeissa ja kirjekuorissa.

Omenanraadosta energiaa

Biojäte kuljetetaan Ämmässuolle HSY:n omaan biojätteen käsittelylaitokseen, jossa se mädätetään. Mädätyksen tuloksena on biokaasua, josta tuotetaan uusiutuvaa energiaa, sähköä ja lämpöä. Mädätyksessä syntyvä ravinteikas mädäte kompostoidaan ja syntyvästä kompostista jalostetaan multaa.

Jäteauto

Lasi- ja metallipurkit uusiksi tuotteiksi

Lasin ja metallin keräysastiat tyhjennetään kaksikammioautoihin ja viedään Ämmässuon ekoteollisuuskeskukseen välivarastoon, jossa se pakataan suuremmissa erissä rekka-autoihin. Lasierät kuljetetaan Porvoon satamaan, josta lasi viedään laivalla Englantiin. Englannissa lasi päätyy käsittelylaitokseen, jossa se puhdistetaan ja värierotellaan. Käsittelylaitoksesta valmis raaka-aine jatkaa matkaansa lasitehtaalle, jossa siitä valmistetaan uusia lasipurkkeja ja pulloja (mm. Coca cola ja Heineken).

Kierrätysmetallista valmistetaan uusia metallipakkauksia ja muita metallituotteita.

Metallierät kuljetetaan Stena Recycling Oy:lle Vantaan Hakkilaan, jossa suoritetaan vastaanottotarkastus. Hakkilasta kotitalouksien pienmetallit kuljetetaan suuremmassa kokoomaerässä Porin Tahkoluotoon Stenan murskalaitokseen. Murskauksen yhteydessä erotellaan magneettiset ja ei-magneettiset metallit ja monimateriaalituotteista poistetaan ei-metallisia osia, kuten muovia, joka hyödynnetään energiana. Kierrätysmetallista valmistetaan sekä uusia metallipakkauksia että muita metallituotteita, kuten polkupyörän runkoja, lapioita ja autojen osia. Ei-magneettiset metallit viedään Ruotsiin Stenan Halmstadin kierrätyslaitokseen, jossa ne erotellaan lajeittain muun muassa alumiiniin, kupariin ja messinkiin. Tämän jälkeen ne päätyvät metalliteollisuuden käyttöön. Magneettiset metallit jäävät Suomen terästehtaille tai päätyvät vientiin.

 

Kierrätykseen kelpaamaton sähköksi ja lämmöksi

Sekajäte kuljetetaan Vantaan jätevoimalaan, jossa se kipataan jätebunkkeriin ja nostetaan kahmarilla polttoon. Poltetusta sekajätteestä saadaan sähköä ja kaukolämpöä. Poltosta jäänyt kuona kuljetetaan Ämmässuolle, missä siitä muun muassa erotellaan metalleja kierrätykseen.

Hima 1/2018